Comisia Națională a Pieței Financiară (CNPF) a prescris Asociațiilor Centrale, care dețin licențe de activitate potrivit Legii asociațiilor de economii și împrumut, să se reorganizeze prin fuziune (contopire). Măsura trebuie realizată în modul stabilit de Regulamentul CNPF nr. 17/8 din 3 aprilie 2009. Decizia a fost adoptată de Consiliul de administrare al Comisiei.

În special, consiliile asociațiilor centrale urmează, în termen de 45 zile lucrătoare, să convoace și să desfășoare adunările generale corespunzătoare a membrilor. Pe ordinea de zi trebuie să fie incluse chestiunile ce țin de reorganizarea asociațiilor centrale prin fuziune (contopire) cu crearea unei noi persoane juridice – asociația națională centrală a asociațiilor de economii și împrumut (asociație centrală nou-creată). 

Menționăm că, potrivit Regulamentului CNPF, reorganizarea asociaţiilor poate fi efectuată doar cu acordul prealabil în scris al Comisiei Naţionale a Pieței Financiare. În procesul reorganizării, drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiilor rămân intacte.

Totodată, în rezultatul absorbţiei, contopirii sau divizării, membrii asociaţiei cedente devin membri ai asociaţiei succesoare, fără adoptarea de către consiliul asociaţiei succesoare a unei hotărâri speciale în acest sens. Regula este valabilă şi pentru cazul grupului de membri care se separă de la asociaţia cedentă şi constituie o asociaţie nouă sau trece la o asociaţie existentă.

Membrii, care au votat împotriva absorbţiei, contopirii sau divizării, pot rămâne membri ai asociaţiei succesoare sau pot depune la consiliul asociaţiei succesoare cerere de ieşire din asociaţia menţionată.

Amintim că, la sfârșitul anului trecut au fost făcute modificări legislative la Legea privind asociațiile de economii și împrumut. Noile norme stabilesc că din 1 ianuarie 2020, asociațiile centrale se vor reorganiza într-o singură asociație, Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut. Calitatea de membru va fi obligatorie pentru toate asociațiile existente.