Comisia Națională a Pieței Financiare a prezentat pentru consultări publice proiectul formularului ”Constatare amiabilă de accident”. Scopul acestuia este de a lua o declarație fiecarui conducător privind împrejurările accidentului.

Totodată, autoritatea a elaborat și instrucțiuni în cazul accidentului în traficul rutier și la completarea formularului. Astfel, după intrarea în vigoare a normelor, în cazul unui accident ușor va trebui să opriți imediat autovehiculul, să puneți în funcțiune avertizorul de avarie și să nu schimbați poziţia autovehiculelor.

La completarea formularului utilizați un pix simplu (nu un pix cu gel sau creion, cariocă). Completați formularul cu un scris lizibil /cu litere de tipar.

De asemenea, trebuie să înregistrați consecințele accidentului (utilizând mijloace foto, video) și să înscrieți datele tuturor martorilor (nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, alte date după caz) înainte ca aceștia să părăsească locul accidentului.

O altă regulă este să fixați datele despre locul și data, ora accidentului (specificați adresa exactă a locului de accident, numărul atribuit drumului și poziția kilometrică (după caz)).

Precizați datele exacte ale autovehiculelor deteriorate (marcă, tip, numărul de înmatriculare, codul de identificare – conform datelor din certificatul de înmatriculare), ale proprietarilor (asiguraților) acestora, precum și ale celor care conduceau la momentul accidentului (nume, prenume, adresă, țara de reședință, telefon, e-mail, datele din permisul de conducere, alte date după caz).

Totodată, trebuie să introduceți informații despre asigurătorul (reasigurătorul) care a asigurat răspunderea civilă proprietarului/utilizatorului autovehiculului, precum și numărul de poliță/certificat de asigurare și perioada de valabilitate a acesteia.

Instrucțiunea mai prevede că sunteți obligat să indicați pagubele vizibile (părţi componente sau piese avariate) și să întocmiți schița accidentului (indicați poziția drumurilor, numele străzilor, direcția de deplasare a autovehiculelor (prin săgeți), poziția autovehiculelor la momentul impactului (de regulă, autovehiculele sunt reprezentate în formă de dreptunghiuri) cu codul ”A” sau ”B”, locul de impact (marcat prin X), urmele de frânare, semnele de circulație, alte obiecte relevante).

În rubrica ”Note” - pct.13 din formular, puteți înregistra informații aferente datelor suplimentare despre accident, obținute în timpul fotografierii și/sau înregistrării video (inclusiv prin utilizarea registratorului video digital).

Atunci când considerați ca ați completat corect Formularul, semnați-l și luați un exemplar semnat și de către celălalt conducător.

Nu modificați însemnările din formular după completarea și semnarea acestuia și în termen de 2 zile lucrătoare de la data producerii accidentului, persoana păgubită depune cererea de despăgubire la asigurătorul persoanei vinovate, cu anexarea formularului ”constatare amiabilă de accident”, completat corespunzător şi semnat de ambele părţi.

Asigurătorul este în drept să refuze achitarea despăgubirii de asigurare în cazul în care formularul ”Constatare amiabilă de accident” este completat în mod ilizibil, este incomplet, conţine date contradictorii sau eronate, cu excepţia cazului în care asiguratul sau păgubitul a contribuit la înlăturarea erorilor, asigurătorul având posibilitatea să le înlăture.

În cazul accidentului în traficul rutier soldat cu vătămări de persoane, chemați Ambulamnța și anunțați Poliția - număr unic 112!

Alte informații despre formular și suma maximă care va fi achitată de asigurător vedeți aici.