Curs Valutar 21.09.2019
EUR: 19.5200 MDL USD: 17.6396 MDL RON: 4.1166 MDL RUB: 0.2751 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

05 September, 2019
Agenția Achiziții Publice a anunțat despre desfășurarea unui nou seminar de instruire cu genericul ”Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Instruirea se va desfășura la data de 12 septem...
05 September, 2019
După mai multe prelungiri ale concursului pentru construcția noului penitenciar din Chișinău, lansat încă la 18 februarie, a fost anunțată deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației deschise pentru executarea lucrărilor respective. Potrivit Unității de Implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (UIP) au depus ofertele 4 companii, din cei 24 de ofertanți, care au solicitat pachetul de documente. Totuși, umează să mai treacă estimativ 120 pentru evaluarea ofertelor. În această perioadă, grupul de lucru din cadrul UIP va evalua ofe...

Partener

04 September, 2019
Un nou proiect de lege, denumit ”Legea deoffshorizării”, a fost înregistrat de un deputat în Parlament, având drept scop instituirea unor interdicții pentru mai mulți subiecți de a participa la proceduri de privatizare. Proiectul vizează modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea cu privire la parteneriatul public-privat, Legea privind achizițiile publice, Legea cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Astfel, prin document se propune stabilirea restricțiilor de participare la procedure de...
23 August, 2019
Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale vor fi reglementate de o lege specială. Ministerul Finanțelor, în comun cu experții SIGMA, au elaborat un prim proiect de lege aferent achizițiilor în sectorul de utilități. Potrivit ministerului, majoritatea procedurilor de atribuire a contractelor specifice sectorului de utilități, stabilite în proiectul de lege, sunt similare celor din Legea privind achizițiile publice, oferind astfel flexibilitate întreprinderilor...
09 August, 2019
Agenția Achiziții Publice a publicat mai multe precizări privind modul de prezentare a datelor despre deciziile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau a informației despre anularea procedurilor demarate. Astfel, decizia de atribuire semnată de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții se expediză în termen maxim de trei zile lucrătoare de la emitere, dar nu mai târziu de data informării operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatele procedurii. Totodată, autoritățile contractante trebuie să transmită Agenției Achi...
02 August, 2019
Un grup de deputați a înregistrat în Parlament un proiect de lege prin care propun modificări la Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. Potrivit modificărilor propuse, urmează să fie interzisă vânzarea terenurilor aferente proprietate publică neutilizate în procesul tehnologic. În prezent, Legea prevede că acestea pot fi vândute la o plată unică. O altă modificare vizează excluderea posibilității stabilirii prețului, cel puțin egal cu prețul normativ al pământului, în cazul vânzării-cumpă...