Curs Valutar 24.07.2019
EUR: 19.5934 MDL USD: 17.5245 MDL RON: 4.1507 MDL RUB: 0.2773 MDL Convertor Valutar

Asistență juridică garantată de stat și parajuriști

22 July, 2019
Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a unui parajurist pentru acordarea asistenţei juridice primare. Data limită pentru depunerea actelor este 26 iulie. Dosarul trebuie să conțină: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate (formă...
05 July, 2019
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv proiectul de modificare a Codului de procedură penală, care prevede printre altele faptul că persoanele juridice pot beneficia și ele de asistență juridică garantată de stat în conformitate cu procedurile penale. Totodată, proiectul propune includerea unei noi categorii de persoane beneficiare de asistență juridică garantată de stat, indiferent de nivelul veniturilor, și anume victimele traficului de fiinţe umane, dar și persoanele care solicită azil în cadrul procedurii de azil. Proiectul avizat prevede și faptul că...

Parteneri

16 June, 2019
Autoritățile au elaborat un proiect de lege pentru implementarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat, având în vedere că misiunea sistemului de asistență juridică garantată de stat este de a asigura acordarea serviciilor juridice din contul mijloacelor destinate acordării unor astfel de servicii persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor și care întrunesc condițiile stipulate în lege. În prezent, art. 23 din Lege reglementează trei cazuri în care este posibilă restituirea c...
14 June, 2019
Autoritățile intenționează să completeze lista categoriilor de persoane care vor putea solicita asistență juridică garantată de stat. Autorii unui proiect de lege menționează că Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat reglementează condițiile, volumul și modul de acordare a asistenței juridice garantate de stat întru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, intereselor lui legitime. Prin prisma art. 19 și art. 20 al acestei Legi sunt enumerate persoanele care beneficiază de asistență juridică garantată de stat. Totodată, art. 11 alin. (2) din Lege...
16 May, 2019
Oficiul teritorial Cahul al Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs pentru selectarea a doi parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Data limită pentru depunerea actelor este 31 mai, iar dosarul trebuie să conțină: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate; copia buletinului de identitate; diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete; scrisoare de motivaţie; ancheta completată de primarul localităţii; declaraţie cu privire la funcţiile sau...
15 May, 2019
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Grantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a unui avocat public în raza de activitate a Organizației Teritoriale Cahul al CNAJGS. Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, avocatul public este persoana care are dreptul de a desfăşura activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, admis în baza unor criterii de selectare să acorde gratuit sau parţial gratuit asistenţă juridică calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenţei juridice garantate de stat. Astfel,...