Curs Valutar 21.09.2019
EUR: 19.5200 MDL USD: 17.6396 MDL RON: 4.1166 MDL RUB: 0.2751 MDL Convertor Valutar

Asistență juridică garantată de stat și parajuriști

15 September, 2019
Oficiul teritorial Cahul al Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs  pentru selectarea a trei parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Data limită pentru depunerea actelor este 30 septembrie, iar dosarul trebuie să conțină: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii...
10 September, 2019
Oficiului Teritorial Cahul al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) a anunțat concurs pentru selectarea unui avocat public. În competiție se pot înscrie persoanele, care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet de participare la concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dosarul trebuie să includă: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitante; copia buletinului de identitate; copia licenţei pent...

Partener

15 August, 2019
Oficiul teritorial Chişinău al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs prelungit de selectare a opt parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Candidaţii urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Chişinău al CNAJGS până la data de 23 august. Acesta trebuie să conțină: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate; copia buletinului de identitate; diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete; scrisoare de mo...
22 July, 2019
Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a unui parajurist pentru acordarea asistenţei juridice primare. Data limită pentru depunerea actelor este 26 iulie. Dosarul trebuie să conțină: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate (formă liberă); copia buletinului de identitate; diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete; scrisoare de motivaţie; ancheta completată de primarul localităţii (modelul este anexat la mesaj);...
16 June, 2019
Autoritățile au elaborat un proiect de lege pentru implementarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat, având în vedere că misiunea sistemului de asistență juridică garantată de stat este de a asigura acordarea serviciilor juridice din contul mijloacelor destinate acordării unor astfel de servicii persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor și care întrunesc condițiile stipulate în lege. În prezent, art. 23 din Lege reglementează trei cazuri în care este posibilă restituirea c...
14 June, 2019
Autoritățile intenționează să completeze lista categoriilor de persoane care vor putea solicita asistență juridică garantată de stat. Autorii unui proiect de lege menționează că Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat reglementează condițiile, volumul și modul de acordare a asistenței juridice garantate de stat întru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, intereselor lui legitime. Prin prisma art. 19 și art. 20 al acestei Legi sunt enumerate persoanele care beneficiază de asistență juridică garantată de stat. Totodată, art. 11 alin. (2) din Lege...