Curs Valutar 22.01.2019
EUR: 19.4835 MDL USD: 17.1381 MDL RON: 4.1314 MDL RUB: 0.2580 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

21 January, 2019
Mai multe zone off-shore aplică de la începutul acestui an reguli mai stricte față de rezindenții care își înregistrează afacerile. Este vorba despre zone ca insulele Bermuda, Cayman, insulele Virgine Britanice, precum și insulele Guernsey, Jersey, Maine, Mauritius, Bahamas și Seychelles. Potrivit noilor reguli, companii înregis...
21 January, 2019
Persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției este obligată să efectueze inventarierea generală a patrimoniului cel puțin o dată pe an. De asemenea, această procedură trebuie realizată la începerea și încetarea activității, dar și în alte cazuri prevăzute de Regulament. Normele se regăsesc în Indicațiile metodice publicate de Ministerul Finanțelor în Monitorul Oficial. Inventarierea patrimoniului se efectuează de către persoana fizică sau, după caz, de comisia numită de persoana fizică. La inventarierea patrimoniului se &icir...

Parteneri

18 January, 2019
Numerarul, inclusiv în conturile la bănci, se contabilizează de persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției în conformitate cu actele normative pentru efectuarea operațiunilor de casă și prin virament în economia națională a Republicii Moldova. Prevederea este inclusă în Indicațiile metodice elaborate în acest sens de către Ministerul Finanțelor și publicate, recent, în Monitorul Oficial. La efectuarea operațiunilor în valută străină (decontări cu debitorii și creditorii străini, detașarea în străinătate)...
18 January, 2019
În anul 2018, Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat 10.562 de contracte de dare în locațiune, chirie sau arendă a bunurilor imobile. Datele se conțin într-un comunicat de presă emis de autoritatea publică. Instituția mai anunță că anul trecut au fost identificate 4.721 de persoane fizice, proprietari care transmit în chirie bunuri imobile și au fost demarate acțiuni de conformare. Totodată, inspectorii fiscali au efectuat controale fiscale la 447 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază ...
17 January, 2019
Sistemul unitar de salarizare, în vigoare din decembrie 2018, stabilește noi reguli pentru funcționarii care cumulează funcții. Prin cumularea de funcții se înțelege realizarea, pe lângă atribuțiile funcției de bază, a atribuțiilor unei funcții vacante sau temporar absente pe parcursul lunii gestionare.   În cazul dat, noul sistem prevede plata unui supliment care se stabilește prin decizia conducătorului, pe parcursul lunii gestionare, în limita economiei din fondul de salarizare. Cuantumul acestui supliment nu poate depăși 100% din salariul de...
17 January, 2019
Cheltuielile și veniturile persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției trebuie să fie contabilizate într-un Registru-jurnal. Prevederea se conține în Indicațiile metodice publicare, recent, de Ministerul Finanațelor.   La comepletarea documentului, persoana fizică trebuie să respecte următoarele cerințe: Registrul-jurnal se deschide pentru fiecare perioadă de gestiune (perioadă fiscală); Registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie sau în format electronic; în cazul &ic...