Curs Valutar 20.05.2019
EUR: 20.0345 MDL USD: 17.9401 MDL RON: 4.2067 MDL RUB: 0.2776 MDL Convertor Valutar

Insolvență

26 April, 2019
Procedura prin care în procedura de insolvabilitate creditorul poate prelua bunurile gajate a fost contestată la Curtea Constituțională. Norma nu ar corespunde principiilor statului de drept. Și anume, a fost contestat aliniatul 10 al art. 131 din Legea insolvabilității, care stabilește nemijlocit că una dintre posibilitățile de valorificare constă...
19 April, 2019
Impactul contestației depuse de debitor asupra creanțelor depuse în procesul de insolvabilitate urmează să fie examinat de Curtea Constituțională. Într-o sesizare depusă recent s-a solicitat să fie verificată constituționalitatea art. 143 alin (6) din Legea insolvabilității prin prisma dispozițiilor art. 7, 16 alin (2), 20, 23 alin (2), 26 și 54 din Constituție. Norma contestată stabilește că o creanţă acceptată şi inclusă de administratorul insolvabilităţii/lichidator în tabelul definitiv al creanţelor se consideră validată dacă, cu cel puţin trei zile lucrătoare în...

Parteneri

07 December, 2018
Persoanele care au dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţiile cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului nu vor mai fi trase la răspundere penală în cazul încălcării termenilor de depunere a cererii introductive, ci contravențională. În Monitorul Oficial din 7 decembrie au fost publicate modificări la articolul 14 din Legea insolvabilității, care vor intra în vigoare la 6 ianuarie. În prezent, articolul modificat prevede că dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile şi în termenul prevăzute de lege, persoana care, î...
22 November, 2018
Modul de sancționare a membrii organelor de conducere ale debitorului care nu transmit, în procesul de insolvabilitate, administratorului provizoriu a informațiilor solicitate nu este clar stabilit și crează confuzie în procesul de aplicare. Concluzia se regăsește în avizul Centrului Național Anticorupție la proiectul de modificare a Legii insolvabilității, aprobat de Guvern. Proiectul stabilește că ”în cazul în care informațiile și documentele prevăzute la art. 27 alin. (3) nu sunt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, aceșt...
22 August, 2018
Curtea Constituțională a fost sesizată de reprezentantul unei companii pentru a examina constituționalitatea prevederii art. 17 lit.g) din Legea insolvabilității. Conform autorului sesizării, această normă încalcă drepturile fondatorilor și asociațiilor societăților cu răspundere limitată. Și anume, cazul se referă la faptul că administratorul unei companii, asupra căreia a fost instituită perioada de observație, a înaintat cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, fără a anexa la dosar notificarea proprietarului/fondatorul privind această acțiune. Conform pr...
09 August, 2018
Curtea Consituțională a fost sesizată să verifice constituționalitatea unei prevederi din Legea insolvabilității. Și anume, sesizarea vizează art. 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității care stipulează că dreptul la satisfacerea prioritară a capitalului împrumutat, a dobânzii şi a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat se aplică și pentru creanţele persoanelor fizice, născute din contracte de investire în construcţia de locuinţe. Autorul sesizării spune că această normă contravine prevederilor articolelor 4, 7, 16, 54 și 55 din Constituția Republicii Moldova. Și anume, fap...