Curs Valutar 24.07.2019
EUR: 19.5934 MDL USD: 17.5245 MDL RON: 4.1507 MDL RUB: 0.2773 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

19 July, 2019
Un avocat s-a adrest Curții Constituționale cu solicitarea verificării constituționalității unei prevederi din Legea privind executorii judecătorești, care se referă la termenul în care aceștia pot fi trași la răspundere disciplinară. Mai exact, apărătorul solicită verificarea următoarei prevederi ”Executorul judecătoresc poate fi tras la răsp...
18 July, 2019
Ministerul Justiției a anunțat concurs de selectare a membrului și a supleantului acestuia în Colegiul disciplinar al notarilor din partea societățiii civile, în legătură cu încetarea mandatului unui membru. Candidații la aceste funcții trebuie să corespundă mai multor criterii, și anume: reputație ireproșabilă; studii superioare în domeniul dreptului; vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani; lipsa măsurii de ocrotire judiciară; lipsa antecedentelor penale, inclusiv stinse; nu a fost privată de drept de a ocupa anumite funcții sau de...

Parteneri

18 June, 2019
Un grup de deputați a înregistrat o inițiativă legislativă prin care propun restabilirea dreptului de desfășurare a unor activități notariale de către secretarii consiliilor locale. Autorii inițiativei propun modificarea Legii privind adminsitrația publică locală, Legii privind procedura notarială și Codului Civil. Pentru Legea privind administrația publică locală, deputații propun completarea alin. (1), lit. q) din art. art. 39 cu sintagma: ”…autentifică testamentele și contractele de înstrăinare (vânzare-cumpărare, donație, schimb) a bunurilor imobile, inclu...
14 June, 2019
Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, care și-a reluat recent activitatea, se va întruni la 21 iunie în ședință. În cadrul ședinței, cele două complete de admisibilitate urmează să examineze 24 de dosare disciplinare inițiate pe numele executorilor judecătorești, în urma sesizărilor primite. Astfel, Completul de admisibilitate nr.1 va examina 12 dosare disciplinare, iar altele 12 - Completul de admisibilitate nr.2. Numele executorilor vizați în dosare nu au fost precizate. Cele două complete au fost constituite în ședința Colegiul...
07 June, 2019
Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești din Moldova și-a reluat activitatea. În data de 5 iunie a avut loc prima ședință a Colegiului, în contextul intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției din 25 mai cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești. La ședință au participat membrii permanenți și membrii supleanți ai Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești. Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ), Devderea Valeriu, a solicitat membrilor Colegiului disciplinar maximă diligență ș...
07 June, 2019
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitațiilor de către notar, elaborat de către Ministerul Justiției pentru implementarea prevederilor Legii privind procedura notarială. Ministerul a cerut avizul CSM pentru proiectul aflat în consultări publice. Analizând proiectul remis spre avizare, Plenul CSM a remarcat faptul că acesta are ca finalitate asigurarea reglementării procedurii de organizare și desfășurare a licitațiilor de către notar în vederea adaptării la noile prevederi privi...