Curs Valutar 22.01.2019
EUR: 19.4835 MDL USD: 17.1381 MDL RON: 4.1314 MDL RUB: 0.2580 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

21 January, 2019
Persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției este obligată să efectueze inventarierea generală a patrimoniului cel puțin o dată pe an. De asemenea, această procedură trebuie realizată la începerea și încetarea activității, dar și în alte cazuri prevăzute de Regulament. Normele se regăsesc în Indica...
18 January, 2019
Numerarul, inclusiv în conturile la bănci, se contabilizează de persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției în conformitate cu actele normative pentru efectuarea operațiunilor de casă și prin virament în economia națională a Republicii Moldova. Prevederea este inclusă în Indicațiile metodice elaborate în acest sens de către Ministerul Finanțelor și publicate, recent, în Monitorul Oficial. La efectuarea operațiunilor în valută străină (decontări cu debitorii și creditorii străini, detașarea în străinătate)...

Parteneri

16 January, 2019
Pentru a facilita procesul de înregistrare a cheltuielilor și a veniturilor de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, autoritățile au venit și cu mai multe exemple practice. Acestea reprezintă modalitatea de perfectare a documentelor contabile în diferite situații. Astfel, exemplul 1: Un cabinet al avocatului închiriază din 1 februarie 201X spațiu pentru desfășurarea activității sale. Plata lunară pentru chirie este de 2.000 de lei. Achitarea se face până în data de 10 a lunii următoare, conform prevederilor...
15 January, 2019
Ministerul Finanțelor a publicat, recent, Indicații metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției. Acestea stabilesc reguli comune de perfectare a documentelor contabile de către persoanele care activează ca avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat. Astfel, veniturile persoanei fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției sunt compuse din: plăți care reprezintă remunerarea muncii persoanei fizice; plăți pentru îndeplinirea actelor notarial...
11 January, 2019
Persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției vor trebui să-și perfecteze documentele contabile după niște reguli comune. Și anume este vorba despre persoanele care activează ca avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat. Ordinul ministrului Finanțelor privind aprobarea Indicațiilor metodice în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat, de astăzi, în vigoare. Conform documentului, Indicațiile metodice au drept obiectiv stabilirea regulilor de ținere a contabilității pentru persoanele fiz...
10 January, 2019
Plătitorii de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să prezinte până la 15 ianuarie Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor la BASS şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018. Potrivit Legii privind sistemul public de asigurări sociale, forma CAS18-AN se prezintă de persoane fizice, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare şi nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Printre cei vi...