Curs Valutar 20.05.2019
EUR: 20.0345 MDL USD: 17.9401 MDL RON: 4.2067 MDL RUB: 0.2776 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

18 May, 2019
Ministerul Justiției urmează să aprobe un Regulament cu privire la modul de completare a registrelor notariale și de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. Proiectul documentului este expus consultărilor publice. Acesta stabilește cerințele de bază față de organizarea lucrului cu documentele și ținere a lucrărilor de...
17 May, 2019
Începând cu 2020, numărul registrelor necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale va fi redus. Potrivit unui proiect de Ordin al Ministerului Justiție, în activitatea notarială vor exista doar patru registre, fiind excluse opisurile existente în prezent. Documentul prevede aprobarea următoarelor registre necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale: Registrul nr. 1 al actelor notariale; Registrul nr. 2 al actelor şi acţiunilor notariale; Registrul procedurilor succesorale; Registrul de corespondență. Registrele nr.1 ale actelor notariale...

Parteneri

13 May, 2019
Autor: Sabina Cerbu, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Despre faptul că legislatorul moldovean s-a preocupat de protecția drepturilor consumatorilor prin introducerea a mai multor prevederi legale în Codul civil, nu mai este o noutate. Odată cu adoptarea legii de modernizare a Codului civil, regăsim ca un fir roșu în aproape toate instituțiile de drept civil prevederi ce oferă garanții suplimentare consumatorului. În cele ce urmează, o să analizăm un aspect mai îngust ce ține de informațiile precontractuale ale creditorului în ca...
13 May, 2019
În ziua desfășurării licitaţiei, până la începerea ei, notarul înregistrează participanţii prezenţi și le înmânează bilete de participare, fiecare având un număr. Înregistrarea se încheie cu 15 minute înainte de începutul procedurii de licitare. Participanţii care au întârziat la înregistrare nu sunt admiși la licitaţie și se consideră că nu s-au prezentat la licitaţie. Potrivit proiectului Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar, prezentat pentru consultări publice, du...
09 May, 2019
Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar prevede că la licitaţie pot participa toate persoanele interesate. În același timp, au dreptul să asiste la licitaţie în calitate de observatori, doar după semnarea declaraţiei de confidenţialitate, alte persoane, cu acordul solicitantului licitaţiei. Participanţii la licitaţie au dreptul: să participe personal la licitație sau prin reprezentanţi împuterniciți; să ia cunoștință de documentele referitoare la bunul expus la licitaţie; să examineze, la faţa locului, bunul...
08 May, 2019
Notarul va organiza și desfășura licitaţii de vânzare a bunurilor mobile sau imobile iniţiate la cererea tuturor proprietarilor sau a creditorului gajist/ipotecar. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar, prezentat pentru consultări publice, în cazul bunurilor grevate cu sarcini, înscrise în registrul de publicitate corespunzător, acestea pot fi scoase la licitaţie doar după obţinerea acordului creditorilor. În cazul vânzării la licitație a unei cote-părți din bunurile proprietate comună pe...