Curs Valutar 21.11.2019
EUR: 19.2892 MDL USD: 17.4444 MDL RON: 4.0366 MDL RUB: 0.2726 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

19 November, 2019
În hotărârea în cauza Herbai împotriva Ungariei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), în unanimitate, a constatat că a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cauza privește concedierea reclamantului de la departamentul de resurse umane al unei bănci din ca...
19 November, 2019
Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a anunțat că de la începutul acestui an au fost comunicate 352 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 366 persoane, inclusiv 51 au decedat. În baza informațiilor comunicate, inspectorii de muncă au cercetat: 23 accidente mortale, din care 10 accidente de muncă, 10 – în afara muncii și 3 accidente, care nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă; 20 accidente grave, din care 11 accident...

Partener

16 November, 2019
Republica Moldova negociază un Acord în domeniul securităţii sociale cu Republica Elenă, care prevede protecție social pentru cetățenii care au muncit în statul grec. Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și/sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante. În baza Acordului, persoanele îndreptățite vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni genera...
15 November, 2019
Prevederile proiectului de lege privind modificarea Codului muncii au fost discutate în cadrul ședinței Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător. Documentul a fost elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cadrul grupului de lucru tripartit instituit în acest sens. Pe parcursul dezbaterilor au fost discutate mai multe aspecte și propuneri prezentate de Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova și alte asociații de business. Astfel, angajatorul ar putea fi obligat să aprobe statele de personal a...
13 November, 2019
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) stabileşte indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă în baza datelor din certificatele de concedii medicale, care sunt introduse şi transmise de către instituţiile medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical. Pentru informarea cetăţenilor, pe pagina web a Casei Naţionale a fost plasat serviciul electronic ”Statutul certificatului de concediu medical”. Acest serviciu permite persoanelor să verifice statutul certificatul medical, şi anume: dacă datele din certificatul de concediu medical...
12 November, 2019
Salariile brute primite de angajații din Republica Moldova au crescut anul acesta în medie cu 6,4 la sută. Datele au publicate de PricewaterhouseCoopers (PwC), după realizarea unui sondaj în țara noastră. Cea mai mare creștere salarială s-a înregistrat în sectorul IT, cu 9,63 la sută. Asta în timp ce în sectoarul de producere și industrie s-a înregistat o creștere de doar 4,48 la sută, în farmaceutică – 5,65%, iar în telecomunicații, 4,97 la sută. Persoanele angajate în funcții de specialist au avut cea mai mare creștere p...