Curs Valutar 26.03.2019
EUR: 19.5319 MDL USD: 17.2703 MDL RON: 4.1084 MDL RUB: 0.2682 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

25 March, 2019
În această săptămână expiră mai multe termene limită de raportare și beneficiere de anumite reduceri. Astfel, în această săptămână trebuie să se grăbească subiecții declarării averilor, furnizorii ajutoarelor de stat și persoanele care se asigură în mod individual. Prin urmare, persoanele care se asigură în mod individu...
22 March, 2019
Începând din acest an, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) este instituția care calculează cuantumul şi plăteşte ajutorul de şomaj. Noile reguli au intrat în vigoare din 10 februarie, iar beneficiarii deja pot primi banii în luna martie. Potrivit legislației, subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă stabileşte dreptul la ajutor de şomaj, iar începând cu 10 februarie, casele teritoriale de asigurări sociale stabilesc cuantumul ajutorului de şomaj în baza datelor transmise în regim online de către subdiviziunea teritorial...

Parteneri

15 March, 2019
Noile reglementări privind plata salariului în zilele de sunt de astăzi în vigoare, modificările la Codul Muncii fiind publicate în Monitorul Oficial. Este vorba de  modificările la art. 111, art. 135 și art. 158 din Cod. Astfel, potrivit noilor reguli, în cazul salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp (oră sau zi), dacă zilele de sărbătoare nelucrătoare nu vor coincide cu zilele de repaus săptămânal, li se va plăti salariul mediu. În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare vor coincide cu zilele de repaus săptăm...
13 March, 2019
Orice dezvăluire de date cu caracter personal de către autorități către entitățile din stânga Nistrului, care acționează în afara câmpului legal al Republicii Moldova, reprezintă o gravă încălcare a principiilor de protecţie a datelor personale. Pentru astfel de acțiuni, persoana vizată trebuie să-și dea consimțământul în formă scrisă. Concluzia aparține judecătorilor, în cadrul unui proces de judecată. Astfel, tentativa Casei Naționale de Asigurare Socială (CNAS) prin care a solicitat Centrului de asigurare socială şi al ocrotirii sănătății din Ben...
27 February, 2019
Casa Naţională de Asigurări Sociale a modificat Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS). Astfel, corectarea contribuţiilor de asigurări sociale la BASS se efectuează, după caz, în baza cererii de corectare a contribuţiilor la BASS a plătitorului, în baza informaţiilor înregistrate în modul stabilit în Registrul de evidenţă al plătitorilor BASS şi informaţiilor din SI ”Protecţia socială”. Plătitorul la BASS depune Cererea de corectare a contribuţiilor l...
27 February, 2019
Prin modificarea condițiilor de salarizare în sectorul bugetar și implementarea începând cu 1 decembrie 2018 a Legii privind sistemul unitar de salarizare au fost făcute inclusiv schimbări privind dreptul la ajutor material. Potrivit informației publicate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, articolul 1651 al Codului muncii stabilește că angajatorul este în drept să acorde anual salariaților ajutor material în modul și condițiile prevăzute de contractul colectiv de muncă, de alt act normativ la nivel de unitate și/sau de actele normative î...