Curs Valutar 26.03.2019
EUR: 19.5319 MDL USD: 17.2703 MDL RON: 4.1084 MDL RUB: 0.2682 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

23 March, 2019
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) s-a pronunțat într-o cauză împotriva Letoniei (Kangers v. Letonia), stabilind că, constatarea vinovăției pentru comiterea repetată a unei contravenții, în timp ce recursul împotriva constatării primei contravenții era încă pendinte constituie o încălcare a prezumției nevinovăți...
22 March, 2019
O femeie, care s-a ales cu amendă în mărime de 9 unități convenționale pentru că a numit o persoană drept ”idiot”, a mers în instanță pentru a contesta procesul-verbal de sancționare. Avocatul acesteia, pe lângă alte argumente, a indicat și faptul că agentul constatator ar fi trebuie să prezinte un certificat de la Academia de Științe de Moldovei prin care să se ateste presupusul caracter injurios au cuvântului. Mai mult, avocatul a făcut trimitere la Dicționarul explicativ al limbii române care spune despre cuvântul ”idiot” că ar fi...

Parteneri

21 March, 2019
O companie înregistrată cu denumirea ”Alfa Diagnostica” a acționat în judecată o persoană fizică, solicitând obligarea pârâtului de a înceta utilizarea denumirii ”Alfa Diagnostica”, după ce a aflat că acesta a înregistrat o mărcă individuală cu denumire identică.  Reclamantul, laborator medical, a mai solicitat repararea prejudiciului moral în sumă de 100.000 lei şi a prejudiciului material de 4.605 de lei, precum şi compensarea cheltuielilor de judecată în sumă de 5.760 de lei pentru asistență juridică şi 47...
21 March, 2019
Un avocat a sesizat Curtea Constituțională solicitând verificarea constituționalității unor prevederi din articolul 364 alin. (2) din Codul de procedură civilă și anume - sintagma ”cererea de apel ... se depun cu atâtea copii câţi participanţi la proces sunt”. Avocatul susține că într-o cauză în care este reprezentantul unei companii, în încheierea Curții de Apel Bălți nu au fost indicați cine sunt intervenienții accesorii, fiind utilizată formula ”și alții”. Cu toate acestea, cererea de apel depusă în numele clientului...
19 March, 2019
Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 265 alin. (2) din Codul de procedură penală. Acest articol stabilește că refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul poate fi atacat imediat în fața judecătorului de instrucție, dar nu mai târziu de cinci zile de la momentul refuzului. Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins că prevederile contestate sunt imprevizibile și că limitează în mod nejustificat dreptul de acces la un tribunal. Curtea a reținut că contestarea...
19 March, 2019
O instanță din Rusia a analizat cele mai frecvente greșeli de procedură admise de judecătorii din instanțele de fond în 2018, care au dus la scoaterea cauzelor civile de pe rolul instanțelor de apel. Mai exact, au fost analizate greșelile din cauza cărora dosarele fie au fost întoarse pentru înlăturarea erorile, fie au fost lăsate fără examinare. De cele mai multe ori, motivul neexaminării cauzelor sau remiterii lor pentru corectare au fost eratele din deciziile judecătorești. Judecătorii au greșit anul emiterii deciziilor, numele părților, datele și numerele contrac...