Curs Valutar 21.09.2019
EUR: 19.5200 MDL USD: 17.6396 MDL RON: 4.1166 MDL RUB: 0.2751 MDL Convertor Valutar

Proiecte de acte normative

17 September, 2019
Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat un proiect de lege ce vizează activitatea agențiilor de rating de credit pe piața de capital. Potrivit autorității, documentul are drept scop executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, prec...
17 September, 2019
Parlamentul a aprobat în lectură finală proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură, care prevede un nou mecanism de numire a Procurorului General, o nouă componență a Consiliului Superior al Procurorilor, dar și alte noi reguli ce vizează procuratura generală. Subiectul a fost singurul pe ordinea de zi a Legislativului, fiind votat în două lecturi în aceeași ședință. Aprobarea noilor reguli va duce la sistarea concursului pentru funcția de Procuror General demarat recent, în baza vechilor prevederi legale. La concurs au fost înregistra...

Partener

16 September, 2019
Ministerul Justiției a anunțat despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală, în parte ce vizeazaă accesul părţii vătămate şi al reprezentantului acesteia la materialele urmăririi penale. Proiectul are drept scop executarea Hotărârii Curţii Constituţionale din 29 noiembrie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală (accesul părţii vătămate şi al reprezentantului acesteia la materialele urmăririi penale. Curtea a declarat atunci drept neconstit...
14 September, 2019
Guvernul a aprobat noile reguli de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, acceptând mai multe modificări la Regulamentul care reglementează această procedură, propuse de Ministerul Justiției. Modificările prevăd o nouă formă de evaluare a candidaților. Principala modificare vizează exluderea interviului din etapele concursului și eselectarea candidaților doar în baza dosarelor depuse. Potrivit propunerilor, Comisia va examina dosarele de participare la concurs pentru verificarea întrunirii de către candidați a cond...
13 September, 2019
Ministerul Justiției a anunțat reiniţierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Constituției (art. 116, 121, 122), în partea ce ţine de termenul inițial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ), precum și în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenței şi competențelor acestuia. Mai exact, modificările vor viza limitarea imunității judecătorilor, unificarea modului de numire a judecătorilor, anularea ter...
09 September, 2019
Angajatorii ar putea fi obligați ca, pe lângă introducerea în regulamentul intern al unităţii a dispoziţiilor privind interzicerea discriminărilor după oricare criteriu şi a hărţuirii sexuale, să prevadă și mecanismul de soluționare a plângerilor cu referire la hărțuirea sexuală la locul de muncă; să organizeze sondaje anuale în rândul personalului, pentru a identifica severitatea incidenței fenomenului hărțuirii în raporturile de muncă și să facă public raportul constatărilor și a nivelului de implementare a regulamentului de combatere a hărțuirii sexuale l...