Agenția Proprietăți Publice (APP) a făcut totalurile privind deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2018, anunțând veniturile din privatizare și cheltuielile aferente procesului de deetatizare.

Potrivit instituției, pe parcursul anului 2018 au fost organizate și desfășurate trei concursuri comerciale, două concursuri investiționale, trei licitații cu strigare, doi runde de licitații pe piața reglementată a Bursei de Valori.

În cadrul acestora au fost expuse la privatizare 70 bunuri proprietate publică de stat supuse privatizării (majoritatea lor repetat).

Drept rezultat, au fost privatizate 19 bunuri, inclusiv:

  • pachetele de acțiuni ale statului din cinci societăți pe acțiuni (S.A. ”Drumuri-Bălți” (96,53%); S.C. ”Gara Nord” S.A. (85,00%); S.A. ”Natur-Telecon”(16,96%); S.A. ”Fabrica de produse lactate din Nisporeni” (19,70%); S.A. ”Basarabia-Nord” (0,07%);
  • șapte complexe patrimoniale unice (Î.S. ”Vestmoldtransgaz”; Î.S. ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”; Î.S. Compania Aeriană ”Air Moldova”; Î.S. pentru reparația utilajului energetic ”Energoreparații”; Î.S. Întreprinderea de Alimentaţie Publică ”Crizantema”; Î.S. Baza de odihnă ”Știința”; Î.S. Autobaza Academiei de Științe a Moldovei);
  • șapte complexe de bunuri și bunuri imobile (Complexul de bunuri imobile, s. Cornești, r-nul Ungheni; Complexul de bunuri imobile, s. Moscovei, r-nul Cahul; Construcție-rezervor, 60.0 m. p., Stație de pompare, 99.0 m. p., Construcție-depozit metalic, 558.6 m. p., Construcție-stație de epurare, 184.2 m. p. și Construcție-stație de epurare, 43.5 m. p., amplasate în mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 127).

Tot anul trecut, în calitate de partener public, APP a semnat trei contracte de parteneriat public-privat (PPP), au fost avizate studiile de fezabilitate pentru cinci proiecte PPP, înaintate de autoritățile administrației publice centrale și monitorizate 45 contracte PPP și concesiuni, înregistrate în Registrul patrimoniului public.

Veniturile totale accumulate în bugetul de stat din privatizarea bunurilor publice în anul 2018 au constituit peste 366 milioane de lei. Totodată, cheltuielile aferente procesului de deetatizare a bunurilor proprietate publică de stat au constituit peste 1,3 milioane de lei, direcționate spre achitarea serviciilor de evaluare, serviciilor cadastrale și de notariat, serviciilor de mediatizare și de publicitate.