Industrial Quesera Cuquerella SL (”IQC”) comercializează trei dintre brânzeturile sale prin utilizarea unor etichete care conţin desenul unui cavale, care seamănă cu reprezentările obişnuite ale lui Don Quijote de la Mancha, desenul unui cal slab şi al unor peisaje cu mori de vânt şi oi, precum şi termenii ”Quesos Rocinante” (”Brânzeturi Rocinante”). Aceste imagini şi termenul ”Rocinante” fac referire la romanul Don Quijote de la Mancha al lui Miguel de Cervantès, ”Rocinante” fiind numele calului călărit de Don Quijote. Brânzeturile în discuţie nu sunt acoperite de denumirea de origine protejată (DOP) ”queso manchego”, care acoperă brânzeturile fabricate în regiunea La Mancha (Spania) cu lapte de oaie şi cu respectarea condiţiilor din caietul de sarcini al acesteia.

Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego este abilitată să gestioneze şi să protejeze această DOP. În acest temei, ea a introdus o acțiune împotriva IQC şi a lui Juan Ramón Cuquerella Montagud, având ca obiect constatarea faptului că etichetele utilizate pentru identificarea și comercializarea acestor trei brânzeturi care nu sunt acoperite de DOP ”queso manchego”, precum și utilizarea termenilor menţionaţi implică o încălcare a DOP în discuţie.

Astfel, fundaţia consideră că aceste etichete şi aceşti termeni constituie o evocare ilicită a acestei DOP în sensul regulamentului referitor la protecţia indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare.

Instanţele spaniole de primul şi de al doilea grad de jurisdicţie au apreciat că semnele şi denumirile utilizate de IQC pentru a comercializa aceste brânzeturi evocă regiunea La Mancha, dar nu în mod necesar brânza ”queso manchego” acoperită de DOP. Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania) a solicitat Curţii de Justiţie să stabilească, pe de o parte, dacă evocarea unei denumiri înregistrate este posibilă prin utilizarea unor semne figurative şi, pe de altă parte, dacă utilizarea unor astfel de semne care evocă aria geografică cu care este asociată o DOP este de natură să constituie o evocare a acesteia, inclusiv în cazul în care semnele figurative menţionate sunt utilizate de un producător stabilit în această regiune, dar ale căror produse nu sunt acoperite de această DOP.

Prin hotărârea pronunţată, Curtea consideră că evocarea unei denumiri înregistrate se poate produce prin utilizarea unor semne figurative. Curtea arată mai întâi că regulamentul prevede o protecţie a denumirilor înregistrate împotriva ”evocării” şi că utilizarea termenului ”evocării” reflectă voința legiuitorului Uniunii Europene de a proteja denumirile înregistrate, plecând de la premisa că o evocare se poate produce prin intermediul unui element verbal sau al unui semn figurativ. Criteriul determinant pentru a stabili dacă un element evocă denumirea înregistrată este acela dacă acest element îi poate induce în mod direct consumatorului, ca imagine de referință, amintirea produsului care beneficiază de această denumire. Curtea adaugă faptul că obiectivul de a asigura că consumatorul dispune de informații clare, succinte și credibile privind originea produsului este cu atât mai bine asigurat atunci când denumirea înregistrată nu poate face obiectul unei evocări prin intermediul unor semne figurative. Îi va reveni instanței naţionale sarcina să aprecieze în mod concret dacă semnele figurative în discuţie îi pot induce în mod direct consumatorului amintirea produselor care beneficiază de o denumire înregistrată.

Curtea constată în continuare că utilizarea unor semne figurative care evocă aria geografică cu care este asociată o denumire de origine poate constitui o evocare a acesteia, inclusiv în cazul în care semnele figurative menționate sunt utilizate de un producător stabilit în această regiune, dar ale cărui produse, similare sau comparabile celor protejate de respectiva denumire de origine, nu sunt acoperite de aceasta.

Astfel, regulamentul nu prevede nicio excludere în favoarea unui producător stabilit într-o arie geografică care corespunde DOP și ale cărui produse, fără a fi protejate de această DOP, sunt similare sau comparabile celor protejate de aceasta din urmă. Revine, aşadar, Tribunal Supremo sarcina de a examina dacă există o proximitate conceptuală, suficient de directă și de univocă, între semnele figurative utilizate de IQC și DOP ”queso manchego” care face trimitere la aria geografică cu care este asociată, și anume regiunea La Mancha. Instanţa naţională va trebui să se asigure că aceste semne figurative, în special cele care conţin desenul unui cavaler care seamănă cu reprezentările obişnuite ale lui Don Quijote de la Mancha, un cal slab, peisaje cu mori de vânt și oi, pot crea o proximitate conceptuală cu DOP ”queso manchego”, astfel încât consumatorului îi va fi indus în mod direct, ca imagine de referință, produsul care beneficiază de această DOP. În această privință, Tribunal Supremo va trebui să aprecieze de asemenea dacă este necesar să se ia în considerare împreună toate semnele, figurative și verbale, care apar pe produsele în discuție pentru a realiza o examinare globală, ținând seama de toate elementele cu potențial de evocare.

Tribunal Supremo solicită, în plus, Curţii să stabilească dacă noţiunea de ”consumator mediu normal informat și suficient de atent și de avizat”, a cărui percepție trebuie avută în vedere de instanța națională pentru a determina existența unei ”evocări” în sensul regulamentului, face referire la consumatorii europeni sau numai la consumatorii din statul membru în care este fabricat produsul care dă naștere evocării denumirii protejate sau cu care este asociată geografic această denumire și în care acesta este consumat cu precădere.

Curtea subliniază că această noţiune trebuie să fie interpretată astfel încât să garanteze o protecție efectivă și uniformă a denumirilor înregistrate împotriva oricărei evocări pe întregul teritoriu al Uniunii. Aceasta apreciază astfel că noţiunea menţionată trebuie înțeleasă ca făcând referire la consumatorii europeni, inclusiv la consumatorii din statul membru în care este fabricat produsul care dă naștere evocării denumirii protejate sau cu care este asociată geografic această denumire și în care acesta este consumat cu precădere. Curtea deduce din aceasta că va reveni în acest caz Tribunal Supremo sarcina de a aprecia dacă elementele, figurative şi verbale, care se raportează la produsul în cauză, fabricat sau consumat cu precădere în Spania, evocă în percepția consumatorilor acestui stat membru imaginea unei denumiri înregistrate, care va trebui, în caz afirmativ, să fie protejată împotriva unei evocări care ar avea loc pe întregul teritoriu al Uniunii.