Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a hotărât să suspende plata contribuției anuale pentru perioada de gestiune 2018 la Fondul de compensare a investitorilor. Regulatorul susține că a luat această decizie deoarece au fost acumulate suficiente mijloace financiare pentru plata compensațiilor în limita plafonului prevăzut.

Potrivit Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor, Fondul este constituit cu scopul de a compensa clienţii persoane fizice ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. Fondul este utilizat şi pentru compensarea clienţilor administratorilor fiduciari care, din motivul lipsei informației din registrele clienților, nu au transmis activele în deținere reală, așa cum este stabilit de Legea privind piața de capital.

Regulamentul prevede că valoarea contribuţiilor anuale datorate de fiecare din membrii Fondului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc din ziua efectuării plăţii şi va fi achitată până la data de 31 mai a anului ce urmează după anul de gestiune.

În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, Fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie nu mai mare de 6.000 de lei. Compensaţia se va aplica creanţei totale a investitorului asupra aceluiaşi membru al Fondului indiferent de numărul de conturi deschise şi moneda în care a fost efectuată investiţia.