Codul IBAN (International Bank Account Number) reprezintă un şir de caractere care identifică, în mod unic la nivel internaţional, contul unui client deschis la o instituţie financiară prin recunoaşterea de către orice sistem bancar operant în reţeaua SWIFT, fără necesitatea conversiei manuale a datelor. Codul IBAN a fost creat în scopul diminuării riscului transferurilor eronate, timpului de procesare şi a cheltuielilor aferente de intermediere transfrontalieră a plăţilor fără numerar.

Conform prevederilor Conceptului privind optimizarea transferurilor internaţionale şi a cadrului de supraveghere aplicabil şi Regulamentului cu privire la transferul de credit utilizarea codurilor IBAN pentru efectuarea şi/sau recepţionarea transferurilor internaţionale a devenit obligatorie.

Conform prevederilor Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, s-a decis punerea în aplicare a codului IBAN pentru efectuarea transferurilor naţionale începând cu 1 ianuarie 2016.

Codurile IBAN, atribuite în Republica Moldova de către bănci, conturilor clienţilor lor, reprezintă un şir din 24 de caractere alfanumerice care au următoarea semnificaţie:

- primele 2 caractere (alfabetice) – reprezintă codul ţării conform ISO 3166 (”MD” pentru Republica Moldova)

- următoarele 2 caractere (numerice) – reprezintă codul de control (calculat conform standardului internaţional MOD 97- 10, ISO-7064)

- următoarele 2 caractere (alfanumerice) – reprezintă identificatorul băncii, atribuit de către Banca Naţională a Moldovei

- următoarele 18 caractere (alfanumerice) – reprezintă identificatorul clientului deservit de bancă.