Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a decis să retragă licența Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”Autobin-Grup” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări și reasigurări.

De asemenea, CNPF a hotărât să suspende operațiunile bancare la conturile curente și de depozit ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare până la achitarea integrală a plăților regulatorii de funcționare datorate autorității de supraveghere, precum și a datoriilor înregistrate față de asigurători rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare. Excepție fac doar operațiunile de alimentare a conturilor respective și plăților destinate sistemului bugetar (prin sistemul trezorerial).

Operaţiunile de extragere a mijloacelor băneşti se vor efectua de către persoanele cu funcţie de răspundere ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”Autobin-Grup” SRL, cu acordul prealabil al CNPF.

În cadrul aceleiași ședințe, Comisia a decis și retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”Asigurări Pro” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, în urma depunerii benevole a licenței.