Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă”.

Potrivit instituției, compensația va fi acordată pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat ”Prima casă”.

Costul locuinței pentru care pot fi acordate compensații din buget nu poate depăși 600 de mii lei (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare).

Volumul compensației acordate din buget unui beneficiar se va calcula în mărime de până la 50% din suma creditului ipotecar (suma principală), prevăzută în contractul de credit.

Compensația va fi acordată lunar de la aprobarea cererii pentru finanțare până la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar, iar în cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, transferul compensației va înceta de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Mărimea compensației se va calcula după următoarea formula: C=(Cr * 50%) / L, unde:

C este compensația lunară;

Cr este valoarea creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobânzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare;

L este numărul de luni (300 de luni) echivalent a 25 de ani calendaristici.

Totodată, mărimea compensației nu va putea depăși valoarea calculată conform formulei: C (mun.Chișinău) ≤  10%*SAL calculate sau C(regiuni) ≤ 15%*SAL calculate, unde:

C (mun.Chișinău) este compensația lunară pentru salariații entităților din sectorul privat sau instituțiilor publice la autogestiune cu sediul central în municipiul Chișinău.

C (regiuni) este compensația lunară pentru salariații entităților din sectorul privat sau instituțiilor publice la autogestiune care își au sediul central înregistrat în alte localități.

Dacă solicitantul este salariat a două sau mai multe entități din sectorul privat și/sau instituție publică la autogestiune, dintre care una își are sediul în mun.Chișinău și una în alte regiuni se aplică condiția pentru mun. Chișinău.

SALcalculat este cuantumul fondului de salarizare și a altor recompense obținut de către beneficiar.

Dacă beneficiarului pentru luna respectivă nu i s-a calculat salariu și a alte recompense compensația nu se achită.

Dacă beneficiarul se încadrează în categoriile de participanți ca familie cu copii și ca beneficiar de compensație bănească drept salariat din sectorul privat, mărimea compensației bănești cumulative nu va putea depăși valoarea calculată conform formulei: C1 + C ≤ Cr / L1, unde:

C1 + C este compensația bănească lunară cumulativă;

Cr este valoarea creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobânzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare;

L1 este numărul de luni (216 luni) echivalente a 18 ani calendaristici.

Pentru a beneficia de compensație, salariatul va trebui să se înregistreze în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor bănești, unde va încărca versiunea scanată a contractului de vânzare-cumpărare, contractului de credit și contractului de ipotecă, precum și contractul/contractele individual/e de muncă încheiate cu angajatorul/ii.

Beneficiarii care vor primi compensații vor fi stabiliți în funcție de volumul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat și numărul de ordine din listă.

Prioritate vor avea cererile prioritar cererile acceptate spre finanțare în perioada anterioară, soldul disponibil de mijloace fiind distribuit ulterior în funcție de suma lunară a compensației per beneficiar și numărul de ordine din lista cererilor validate.

Cererile înregistrate și validate, dar neacceptate pentru finanțare din motivul consumării alocațiilor în anul înaintării cererii rămân în lista de așteptare, fiind pasibile pentru finanțare în anul financiar următor din contul alocațiilor prevăzute în bugetul pe anul respective.

În cazul acceptării cererii, transferul compensației se va efectua lunar, pe parcursul anului bugetar, de către Ministerul Finanțelor, direct la contul utilizat de către beneficiar la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar.

Alocarea compensației poate fi încetată în cazul calificării unui credit drept neperformant.

Potrivit proiectului, beneficiarii de compensații bănești pentru salariații din sectorul privat nu pot fi în același timp și beneficiari ai programului destinat angajaților din sector public.