Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic asupra întreprinderilor ”M-Inter-Farma” SA și ÎM ”Excellence” SRL.

”M-Inter-Farma” SA este o întreprindere care își desfășoară activitatea pe piața farmaceutică din Republica Moldova, iar ÎM ”Excellence” SRL activează pe piața acordării asistenței medicale de către instituțiile medico-sanitare private.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea Concurenţei şi Regulamentul privind concentrările economice.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.