Consiliul Concurenței a anunțat că inițiază procedura de elaborare a unui proiect de modificare a Codului contravențional în ceea ce privește exercitarea de către instituție a controlului de stat asupra implementării legislaţiei cu privire la publicitate, sub aspectul respectării drepturilor agenților economici. 

Consiliul își propune ca în prin proiect să uniformizeze reglementările cu privire la competențele sale și să aducă în concordanță normele Codului contravențional cu modificările operate în iulie 2018 la Legea cu privire la publicitate.

Potrivit modificărilor, la art. 28 din Legea cu privire la publicitate s-a stabilit că autoritatea de concurență exercită, în limitele competenţei sale, controlul de stat asupra implementării legislaţiei cu privire la publicitate, sub aspectul respectării drepturilor agenților economici.

În acest sens, Consiliul are următoarele atribuții:

  • efectuează expertiza publicităţii în ceea ce priveşte corespunderea acesteia prevederilor legislaţiei cu privire la publicitate;
  • expediază agenţilor de publicitate prescripţii de încetare a încălcărilor legislaţiei cu privire la publicitate;
  • expediază organelor procuraturii, altor organe de drept, respectând principiul teritorial şi cel al competenţei, materialele pentru soluţionarea problemelor privind intentarea de acţiuni referitoare la domeniul publicităţii.

Instituția a solicitat propunerile persoanelor interesate privind modificarea Codului, care pot fi expediate până în data de 19 aprilie.