CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse propriului autovehicul. Astfel, dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor persoane, atunci CASCO despăgubeşte asiguratul, indiferent cine este vinovat de accident. CASCO acoperă atât daunele produse prin accidente, acțiunile răufăcătoare ale terțelor persoane, calamităţi naturale, cât şi ca urmare a furtului autovehiculului, părţilor componente sau pieselor acestuia. Astfel, în cazul existenţei unui risc crescut de furt al automobilului dvs., CASCO poate fi o soluţie de minimizare a eventualelor pagube.

Deşi CASCO presupune asigurarea autovehiculului, majoritatea companiilor oferă posibilitatea asigurării echipamentului suplimentarprecum şi a  a vieţii şi sănătăţii conducătorului auto şi a pasagerilor săi. La contractarea unei asigurări CASCO, companiile oferă diverse tipuri de avantaje, cum ar fi evacuator în caz de accident, asistenţă nonstop sau maşină la schimb pe durata reparaţiei propriului autoturism. În funcție de contractul încheiat, CASCO poate oferi protecţie atât în Republica Moldova cât şi peste hotarele (Europa, Turcia şi CSI).

Pe lângă riscurile standard acoperite, CASCO poate fi personalizat cu acoperiri şi servicii suplimentare, în funcţie de preferinţe şi necesităţi.

Ce factori influenţează costul asigurării CASCO?

Condiţiile de asigurare CASCO variază de la o companie la alta, atât în ceea ce priveşte riscurile asigurate, riscurile excluse, valoarea franşizei, cât şi în ceea ce priveşte primele de asigurare şi condiţiile de plată a acestora. Spre deosebire de RCA, prima de asigurare pentru CASCO este mult mai mare. Asigurătorul iniţial colectează şi analizează toate informaţiile necesare, iar ulterior emite o ofertă.

Preţul unei poliţe de asigurare CASCO poate varia în funcţie de:

 • modelul etc;
 • vechimea mijlocului de transport;
 • valoarea de piaţă;
 • marca.

opţiunile şi clauzele contractuale

 • riscurile asigurate – mai multe riscuri, un preţ mai mare;
 • prezenţa/absenţa franşizei şi cuantumul acesteia – cu cât este mai mare franşiza, cu atât prima de asigurare se micşorează;
 • vârsta, stagiul şi numărul persoanelor admise la conducere – cu cât vârsta şi stagiul sunt mai mici, cu atât mai mare va fi prima de asigurare;
 • termenul de asigurare – dacă durata este mai mică de un an, de regulă, nu este mai avantajos excluzându-se anumite facilități care sunt prezente în asigurarea contractată pe un an;
 • plata integrală sau în rate – de obicei, achitarea integrală diminuează din preţul asigurării;
 • istoricul şoferului – cu cât mai responsabil este conducătorul auto, cu atât prima va fi mai mică. Se pot oferi reduceri conducătorilor auto prudenţi şi fără dosare de daune sau cu puţine antecedente;
 • extinderea teritorială – cu cât teritoriul acoperit va fi mai mare, respectiv şi cuantumul primei va creşte.

Trebuie menţionat că anumite companii de asigurări acoperă diverse riscuri doar ca şi clauze specialepentru care se plăteşte o sumă suplimentară, ceea ce face ca suma iniţială pentru asigurare să pară mai mică – datorită faptului ca nu s-au inclus unele riscuri cum ar fi: reparația la dealer, asigurarea echipamentului suplimentar etc.). De aceea, înainte de a încheia o asigurare CASCO, trebuie să vă informați în privința riscurilor neacoperite de aceasta.

Toate drepturile şi obligaţiile părţilor se găsesc în contractul de asigurare CASCO încheiat. Astfel, este extrem de importantă citirea cu atenţie a clauzelor contractuale şi în special a celor referitoare la riscurile acoperite, excluderi (riscuri neacoperite), valoarea franşizei şi felul ei, procedurile de avizare şi lichidare a daunei.

Pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri la plata despăgubirilor, este necesar de a cere cât mai multe informaţii de la agentul asigurător.