Sistemul unitar de salarizare, în vigoare din decembrie 2018, stabilește noi reguli pentru funcționarii care cumulează funcții.

Prin cumularea de funcții se înțelege realizarea, pe lângă atribuțiile funcției de bază, a atribuțiilor unei funcții vacante sau temporar absente pe parcursul lunii gestionare.  

În cazul dat, noul sistem prevede plata unui supliment care se stabilește prin decizia conducătorului, pe parcursul lunii gestionare, în limita economiei din fondul de salarizare.

Cuantumul acestui supliment nu poate depăși 100% din salariul de bază corespunzător treptei I de salarizare.

În cazul cumulării atribuțiilor unei funcții de către mai mulți angajați, cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare se stabilește proporțional volumului lucrărilor executate de către fiecare dintre ei, în limitele salariului de bază stabilit pentru funcția cumulată. Lista profesiilor cumulate nu se limitează.

Totodată, nu se permite cumularea atribuțiilor altor funcții în orele de program conducătorilor unităților bugetare, cu excepția cazurilor stabilite de lege - în învățământ, cercetare, sănătate, funcționari publici.

Suplimentele nu se achită pentru executarea de către locțiitorii titulari a obligațiilor funcțiilor de conducere vacante sau temporar absente. Totuși, în cazul îndeplinirii obligațiilor funcției de conducere temporar absente, inclusiv ale funcției de demnitate publică, de către angajatul care nu este locțiitor titular, fără a exercita obligațiile funcției de bază, persoanei în cauză i se plătește salariul lunar, determinat în condițiile legii, pentru funcția conducătorului absent.

Legea stabilește că pot fi ocupate prin cumul funcțiile vacante și temporar vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs. Acestea pot fi ocupate de persoane din aceeași unitate bugetară sau din altă unitate bugetară doar dacă programul funcției cumulate nu se suprapune cu cel corespunzător funcției de bază. 

Condițiile generale de prestare a muncii prin cumul de către angajați sunt reglementate de Codul muncii, dacă legile speciale nu prevăd altfel.