Curtea Constituțională a stabilit că acordarea dreptului de eliberate din detenție doar mamelor nu încalcă prevederile Constituției. Decizia a fost luată ca urmare a unei sesizări privind o decizie a Parlamentului din anul 2008 de a amnestia mamele cu copii în vârstă de până la opt ani.

Magistrații au examinat cauza prin prisma articolului 16 coroborat cu articolul 28 din Constituție, care sunt corespondentele articolelor 14 și 8 din Convenția Europeană.

Curtea a spus că prin eliberarea mamelor cu copii în vârstă de până la opt ani, nu și a taților, Parlamentul a instituit un tratament diferențiat pe criteriu de sex. Astfel, avantajul care le-a fost acordat mamelor nu le-a fost acordat și taților cu copii mici, acest fapt fiind suficient pentru a se constata existența un tratament diferențiat.

Totuși, judecătorii au admis că prin eliberarea de la pedeapsa închisorii a mamelor, Parlamentul a acționat în vederea realizării interesului superior al copilului, manifestat prin creșterea și educarea acestuia de către mamă. De asemenea, Curtea a notat și existența diferitor instrumente europene şi internaționale care tratează nevoile femeilor din perspectiva protecţiei sarcinii şi a maternităţii.

Prin urmare, aceste considerente pot constitui o bază suficientă pentru constatarea unui scop legitim urmărit prin prevederile contestate.

Curtea Constituțională a mai menționat că ar fi foarte dificil, probabil chiar imposibil, ca Parlamentul să elibereze tații în baza acelorași motive invocate în cazul mamelor.

Astfel, eliberarea de la pedeapsa cu închisoarea doar a femeilor care aveau copii în vârstă de până la opt ani, nu și a bărbaților, are la bază o justificare obiectivă și rezonabilă.

Decizia completă a Curții Constituționale poate fi văzută aici.