Întreg procesul de eliberare a unui brevet de invenție în țara noastră poate să dureze mai mult de trei ani. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a publicat, în raportul de activate pentru anul trecut, o axă cronologică care descrie acestă durată pe etape.

Astfel, examinarea formală a cererii durează o lună din data depunerii cererii. Totodată, până trei luni durează examinarea preliminară a solicitării, iar nemijlocit până la publicarea cererii neexaminate pot trece până la 18 luni din data înregistrării cererii.

Ulterior, alte 18 luni durează procedul până la adoptarea deciziei de acordare a brevetului și publicarea BOPI. Opozițiile la înregistrarea brevetului pot fi depuse timp de jumătate de an, iar peste o lună după aceasta se eliberează brevetul de invenție.

Brevetele de invenție se eliberează pentru un termen de 20 de ani. Termenul de menținere în vigoare începe să curgă din data depozitului. Ulterior, invenția devine bun public.

Amintim că, pe parcursul anului trecut au fost eliberate, în total, 185 de brevete de invenție. Cele mai multe dintre ele au ca titular cetățeni ai Republicii Moldova.

Întreg procesul de obținere a brevetului poate fi consultat în graficul de mai jos.