În anul 2018, Banca Națională a Moldovei (BNM) a aplicat patru avertismente și amenzi în sumă totală de 2.793.241, 42 lei pentru nerespectarea Legii privind activitatea băncilor. Informația a fost publicată, recent, pe pagina web a autorității.

Astfel, în luna mai a anului trecut, BC ”EuroCreditBank” SA a primit un avertisment după un control efectuat de BNM. Și anume, instituția bancară a admis unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor, transparența structurii de proprietate a băncii. Abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.

În luna iunie, BC ”COMERȚBANK” SA a fost amendată cu 1.700.000 de lei. Pe lângă aceasta, președintele comitetului de conducere al instituției bancare, Serghei Cartașov a primit amendă de peste 244,6 mii de lei, prim-vicepreședintele Alexandru Radu, peste 146,1 mii de lei și vicepreședintele Sergiu Nicolaev, peste 160,7 mii de lei. Totodată, trei membri ai Consiliului BC ”COMERȚBANK” SA: Petr Skovorodko, Iurii Blinov și Constantin Movilă au primit avertisment. Banca Națională a constatat nerespectarea:

  • cerinței Legii instituțiilor financiare cu privire la componența Consiliului băncii (numărul admisibil al persoanelor afiliate băncii);
  • unor cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare;
  • unor cerințe ale legislației în domeniul prevenirii și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (banca nu a identificat sursa mijloacelor utilizate în tranzacțiile cu unii clienți, inclusiv persoane fizice, care au efectuat tranzacții semnificative de schimb valutar, nu deține în măsură deplină documente care confirmă activitatea economică a unor clienți, nu a aplicat măsuri de precauție sporite față de clienții cu risc sporit), nerespectarea unor măsuri stabilite anterior de BNM;
  • unor cerințe ale legislației în domeniul serviciilor de plată și sistemelor de plăți, precum și în domeniul reglementării valutare.

O lună mai târziu, ”Banca de Finanțe și Comerț” SA a fost amendată cu 362.141 lei, iar conducerea instituției a primit avertisment. Sancțiunea a fost aplicată pentru nerespectarea unor cerințe ale:

  • Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare;
  • legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (banca nu a monitorizat adecvat activitatea și tranzacțiile unor clienți, nu deține suficiente documente confirmative care demonstrează venitul sau proveniența mijloacelor bănești ale unor clienți, nu deține documentele confirmative privind necesitatea efectuării de către un client a operațiunilor de extragere din cont a numerarului în sume semnificative, nu a raportat Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor despre unele tranzacții suspecte);
  • legislației cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.

Ulterior,  doi posesori de deținere calificată în capitalul social al ”Băncii de Finanțe și Comerț” SA, a fost amendați cu câte aproximativ 90 de mii de lei. Este vorba despre BIOTEX – COM și AVICOMAGRO SRL. Sancțiunea a fost aplicată pentru neprezentarea  în modul și volumul stabilit a informațiilor/documentelor solicitate de Banca Națională în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor.

Ultima sancțiune aplicată anul trecut a fost un avertisment pentru BC ”MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale” SA. Instituția bancară a primit sancțiune pentru:

  • nerespectarea unor cerințe ale legislației referitoare la: asigurarea integrității unor date aferent tranzacțiilor efectuate, într-o formă care ar permite determinarea veridicității acestor date; asigurarea securității informației în cadrul băncii;
  • alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor în sistemul de control intern al băncii și cadrul de administrare (ce țin de: condițiile efectuării tranzacțiilor cu unele persoane afiliate băncii, neasigurarea efectuării auditului tuturor  activităților/ operațiunilor externalizate, prezentarea rapoartelor la BNM cu unele erori), precum și în domeniile: prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii.

Banca Națională a Moldovei menționează că la stabilirea tipului și cuantumului sancțiunii, Banca Națională a Moldovei ține cont de circumstanțele relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv de gravitatea și durata faptei, gradul de vinovăție a persoanei, capacitatea ei financiară, prejudiciile cauzate terților, în măsura în care pot fi determinate, gradul de cooperare a persoanei cu Banca Națională a Moldovei, încălcările comise anterior de persoană.