Carnetul de muncă va servi drept document pentru determinarea vechimii în muncă doar pentru perioada de până la 28 decembrie 2018.

Potrivit Hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cu privire la sistemul unitar de salarizare, după această perioadă vechimea în muncă se va determina în baza dosarului personal al angajatului și adeverințelor semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, organizației sau întreprinderii respective, adeverite prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție etc.), care confirmă vechimea în muncă.

Carnetele de muncă au fost scoase din circulație din ianuarie 2019, în contextul digitalizării mai multor servicii publice.

Determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare este reglementată de Regulamentul cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare. Detalii despre procedură puteți citi aici.