Anul trecut au fost eliberate 452 de certificate privind drepturile de autor și cele conexe. Potrivit datelor publicate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), indicatorii înregistrați în 2018 practic că s-au dublat față de anul 2017, când au fost eliberate doar 249 de astfel de certificate.

De asemenea, anul trecut au crescut și cererile depuse privind recunoașterea drepturilor de autor și a drepturilor conexe. În anul 2016, AGEPI a primit 283 de solicitări, în 2017, 327, iar în 2018, 417 cereri.

Cele mai multe obiecte asupra cărora au fost înregistrate drepturile de autor sunt opere de artă plastică, 226 la număr, urmate de opere științifice, 72, opere literare, 64. De asemenea sunt ocrotite:

  • 33 de fonograme;
  • 16 opere muzicale;
  • 16 programe pentru calculator;
  • 11 opere de artă decorativă și aplicată.

Titularii ai drepturilor de autor și a drepturilor conexe pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Astfel, cetățenii Republicii Moldova care dețin cele mai multe drepturi de autor sunt Gheorghe Virtosu, 213, Grigori Catanoi, 16 și Victoria Dascal, 9. În cazul entităților, clasamentul este condus de:

  • IP Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 24;
  • IMSP Institutul de Medicină Urgentă, 13;
  • IMSP Institutul Mamei și Copilului, 4.

AGEPI mai anunță că în anul 2018 au fost eliberate 23.703 marcaje de control. Acest indicator este în scădere față de anii 2017 și 2016, când au fost eliberate câte 33.686 și, respectiv, 70.071 astfel de documente.