Instituția medierii ar putea fi consolidată în următorii ani. Cel puțin asta prevede proiectul strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022 la capitolul fortificarea căilor alternative de soluționare a litigiilor.

Medierea și arbitrajul sunt două instituții-cheie de soluționare extrajudiciară, dar potrivit autorilor Strategiei, valorificarea acestora este la un prag scăzut.

Datele statistice arată că nici instituirea prin Legea nr.31/2017 a instituției medierii judiciare obligatorii pentru anumite categorii de cauze nu s-a soldat cu obținerea unor rezultate palpabile (aproximativ 5% din cauzele referite instanței au fost soluționate).

Astfel, autorii menționează că măsurile ce țin de facilitarea și încurajarea concilierii părţilor pe cale amiabilă înainte de demararea procedurii judiciare sau pe parcursul unei proceduri deja iniţiate sunt o prioritate a Strategiei. Asta deoarece volumul în creștere al dosarelor în instanțele judecătorești, costurile crescânde ale litigiilor, tergiversările, dorința păstrării confidențialității constituie indicatori care demonstrează că tehnicile de soluționare alternativă a litigiilor trebuie să fie valorificate pe scară largă de către părțile litigante.

În proiectul documentului strategic se menționează că principalele domenii de intervenție pentru fortificarea căilor alternative de soluționare a litigiilor vor fi:

  • consolidarea instituției medierii (civile, penale, contravenționale);
  • îmbunătățirea mecanismelor de executare a tranzacțiilor prin care părţile consimt asupra soluţionării amiabile a litigiului;
  • revizuirea instituției medierii judiciare obligatorii în vederea simplificării procesului de examinare a cauzelor civile în instanța de judecată și excluderea tergiversărilor;
  • îmbunătățirea cadrului normativ în materia arbitrajului;
  • promovarea beneficiilor mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor în mediul de afaceri, în comunitatea juridică, în mediul academic şi în sistemul judecătoresc;
  • derularea unor campanii de informare şi diseminare a informaţiilor privind aceste mecanisme.

Autorii așteaptă ca prin astfel de măsuri de intervenție numărul litigiilor soluționate prin intermediul metodelor alternative să crească.