Capitalul inițial al băncii se stabilește în mărime de 100 milioane de lei și este reprezentat de capitalul social minus cheltuielile organizatorice necesare pentru constituirea băncii. Capitalul social al unei bănci trebuie vărsat integral în mijloace bănești, la momentul subscrierii, după emiterea de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a hotărârii cu privire la acordarea aprobării prealabile de constituire. Suma este în jumătate decât prevede regulamentul în vigoare. Prevederile se conțin în proiectul Regulamentului privind licențierea băncii și a sucursalei băncii din alt stat, prezentat de către BNM pentru consultări publice. Dacă documentul va fi aprobat Regulamentul cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01 va fi abrogat.

Proiectul noului regulament stabilește:

  • cerințele și procedurile de acordare a licenței;
  • documentele și informațiile ce necesită a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei în procesul de licențiere a băncii, persoană juridică din Republica Moldova și a sucursalei băncii din alt stat;
  • documentele și informațiile ce necesită a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei pentru eliberarea permisiunii în contextul art.14 alin. (1) lit. p) din Legea nr.202/2017;
  • procedura de eliberare a copiei autorizate de pe licența, de reperfectare a licenței/copiei autorizate a licenței, a duplicatului licenței băncii și a sucursalei băncii din alt stat;
  • condițiile în care pot fi operate modificări în documentele de constituire a băncii și a sucursalei băncii din alt stat;
  • informațiile privind desfășurarea adunării generale a acționarilor.

BNM menționează că proiectul hotărârii a fost inițiat în contextul intrării în vigoare a Legii privind activitatea băncilor, care impune cerințe privind accesul la activitatea băncilor, inclusiv cerințe minime de acces la activitate, licențierea băncilor și regimul sucursalelor băncilor din alte state. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.