Registrele deținătorilor de valori mobiliare ale băncilor și companiilor de asigurări urmează să fie transmise, în luna aprilie, către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Programul de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale băncilor și companiilor de asigurări. Societățile de registru și Depozitarul central unic al valorilor mobiliare trebuie să asigure elaborarea planurilor de transmitere.

Asta pentru că Procedura de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a documentației aferente către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare prevede că societățile de registru sunt obligate să transmită Depozitarului central registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hârtie, în termen de până la 1 mai 2019 în cazul valorilor mobiliare ale băncilor și societăților de asigurare. 


.