Mediul de afaceri nu este de acord ca Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) să perceapă tarife pentru serviciile prestate. Concluzia a fost lansată în urma analizei proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifelor la serviciile prestate de către ANSA, propus spre consultări publice în luna ianuarie.

Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător din 6 februarie.

În viziunea mediului de afaceri, prevederile legale care reglementează eliberarea actelor permisive și efectuarea controalelor au impact asupra activității de întreprinzător și pot fi calificate ca un impediment în desfășurarea acesteia. Oamenii de afaceri consideră irațional de a califica activitatea unei autorități publice (ANSA) în asigurarea unor astfel de prevederi legale ca prestare de serviciu cu impunerea unor tarife pentru acestea.

Propunerea mediului de afaceri este ca Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de ANSA să prevadă doar servicii cu caracter facultativ și care nu derivă, de fapt, din atribuțiile funcționale ale Agenției.

Proiectul a trezit nemulțumirea mediului de afaceri prevede tarifele pentru diverse servicii prestate de ANSA și metodologia de calculare a acestora.

De exemplu, se propune ca eliberarea Certificatului sanitar-veterinar pentru exportul unui lot de produse de origine animală până la 5 tone să coste 209 lei, iar între 5-10 tone – 302 lei.

De asemenea, sunt prevăzute tarife pentru diverse expertize sanitar-veterinare, controale inspecții sau testări. Proiectul de Hotărâre prevede tarife pentru 206 tipuri de servicii pe care ANSA le poate presta operatorilor economici din lanțul alimenta. Acestea pot fi consultate aici.

Anterior, Agenția era lipsită de temei legal pentru a percepe plăți de la persoane fizice și juridice pentru serviciile prestate, dar autorii proiectului susțin că acestea presupun costuri care sunt acoperite în prezent din bugetul Agenției, iar prin perceperea tarifelor se va asigura calitatea serviciilor prestate echilibrul între interesul public și cel privat.