Republica Moldova va avea ambasadori digitali, aceasta fiind o funcție reprezentativă, onorifică, neformală, exercitată pe bază de voluntariat

Potrivit unui Regulament privind modul de desemnare a ”Ambasadorului Digital al Republicii Moldova”, aprobat de Ministerul Economiei și Infratsructurii, în această calitate vor fi desemnate persoanele notorii, antreprenorii de succes în domeniul tehnologiei informației originari din Republica Moldova, care dețin afaceri proprii în domeniul IT în străinătate sau activează în cadrul companiilor internaționale în domeniul tehnologiei informației.

Misiunea ”Ambasadorului Digital” va consta în promovarea Republicii Moldova în calitate de destinație pentru investiții în domeniul tehnologiei informației, oportunităților și facilităților oferite de Guvernul Republicii Moldova pentru industria tehnologiei informației.

Selectarea candidaților pentru funcția de ”Ambasador digital” se va efectua pe bază de concurs, la propunerea sectorului asociativ, a reprezentanțelor misiunilor diplomatice sau la aplicarea la funcția dată din proprie inițiativă.