În perioada martie-septembrie, 300 de agenți economici vor fi vizitați de către Serviciul Fiscal de Stat. Este vorba de câte 100 de agenți economici din domenii precum: HORECA, transport și construcții care, în opinia Fiscului, sunt cu risc maxim de utilizare a muncii nedeclarate.

Și asta pentru că ocuparea informală și fenomenul "salariilor în plic" le-a adus angajatorilor din Moldova amenzi de 42 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Economic, cifra a fost prezentată de Serviciul Fiscal în cadrul ședinței Grupului de lucru ”Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,salariilor în pliс”.

Anterior, reprezentanții Serviciului Fiscal au menționat că în 2018 au fost constatate 193 de cazuri de utilizare a muncii la negru sau de achitare a salariilor în plic. Statul a aplicat în aceste cazuri amenzi în valoare de 42,5 milioane de lei, fiind achitate peste 15,6 milioane de lei.

Totodată, reprezentanții FISC au declarat că în urma mai multor facilități fiscale promovate de Guvern, mai mulți agenți economici și-ar fi trecut activitatea ”pe alb”.

Astfel, în primele nouă luni ale anului 2018, angajatorii declarau lunar un fond de salarizare de 3,9 miliarde de lei, în lunile octombrie-decembrie fondul de salarizare a ajuns la 4,5 miliarde de lei. În ianuarie 2019, acesta constituie 4,4 miliarde de lei. Cifrele prezentate arată o creștere a fondului de salarizare declarat de angajatori, iar potrivit Consiliului Economic acest lucru arată că angajatorii scot din umbră salariile pe care le achită de facto angajatului.

Datele Serviciului Fiscal mai arată că salariul pe care îl achită agentul economic în prezent diferă de cel plătit în 2018, care constituia 5,3 mii lei față de 5,9 mii lei în prezent. La acest lucru ar fi contribuit facilitățile privind reducerea cotei contribuției de asigurări sociale, care a dus și la creșteri ale bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, în primele trei luni ale anului 2019, contribuțiile pentru asigurările sociale au înregistrat o creștere de 6%, comparativ cu anul 2018, iar la primele de asigurare obligatorie de asistență medicală - de 20%.

În 2018, Guvernul a demarat reforma fiscală privind combaterea fenomenului salariilor în plic, fenomen care provoacă un nivel redus al pensiilor (pentru că nu se contribuie la sistemul de asigurări sociale) și venituri mai reduse la bugetul de stat, colectate sub formă de impozite. În urma reformei a fost introdusă cota unică a impozitului pe venit pentru persoane fizice de 12%, în loc de 18% și 7%, a fost redusă contribuția angajatorului la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat de la 23% la 18%. De facilități substanțiale au beneficiat agenții economici din domeniul serviciilor HORECA și taxi.

Consiliul Economic a anunțat în urma ședinței că urmează să colecteze propuneri de măsuri în domeniul controlului de stat relevant pentru constatarea fenomenului salariilor în plic, asigurării implementării ineficiente a legii “zilierilor” și alte propuneri de la comunitatea de afaceri. Propunerile vor fi discutate în cadrul unor ședințe ulterioare.