Indiferent de nivelul veniturilor persoanele juridice vor putea beneficia de asistență juridică garantată de stat. Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat ar putea să fie modificată și completată. Asta după ce s-au propus unele amendamente la art. 521 alin. (22) din Codul de procedură penală.

Așadar, în prezent, legea nu prevede ca persoanele juridice să beneficieze de asistență juridică garantată de stat. Însă, pentru a nu crea dificultăți Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în vederea desemnării unui avocat care va acorda asistență juridică calificată de stat în procedurile penale în care sunt vizate persoane juridice, se impune de a interveni cu modificări de rigoare. Respectiv, completarea art. 6 cu alin. (3) din Lege va reglementa și faptul că persoanelor juridice pot beneficia și ele de asistență juridică garantată de stat în conformitate cu procedurile penale și respectiva lege.

Mai mult ca atât, conceptul acordării asistenței juridice garantate de stat în Republica Moldova este condiționată de veniturile persoanei ce va beneficia de aceste servicii, or conform art. 2 noțiunea de asistenţă juridică garantată de stat semnifică acordare a serviciilor juridice prevăzute în lege din contul mijloacelor destinate acordării unor astfel de servicii persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor şi care întrunesc condiţiile stipulate în lege. Însă, norma prevede și excepții de la acestea. Prin urmare, autorii proiectului susțin că, este necesar de a include în art. 20 în categoria persoanelor cărora li se acordă asistenţă juridică calificată indiferent de nivelul veniturilor și persoanele juridice care cad sub incidența art. 521 alin. (22) din Codul de procedură penală.

Acesta permite a diminua la maxim efectele negative ale situaţiei când o persoană juridică nu-și poate desemna un reprezentant în vederea exercitării dreptului la apărare în fața organului de urmărire penală sau instanța de judecată.