Curtea Constituțională a fost sesizată pentru a examina conformitatea reglementării procedurii ordinare de atac a deciziilor privind prelungirea măsurii preventive privind obligarea de a nu părăsi țara pentru o anumită perioadă de timp.

Și anume, sesizarea se referă la art. 196 din Codul de procedură penală, care în opinia autorului nu este suficient de clar și previzibil în partea ce ține de omisiunea de a reglementa calea ordinară de atac, recursul ordinar, împotriva încheierii judecătorești privind respingerea plângerii înaintate de bănuit/învinuit împotriva ordonanței procurorului de prelungire a măsurii preventive de obligare de a nu părăsi țara.

Norma legală prevede că ordonanța procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive poate fi atacată cu plângere judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărătorul sau reprezentantul său legal.

Hotărârea judecătorului de instrucție sau a instanței cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară, iar în cazul Curții Supreme de Justiție, recursul se examinează de alți trei judecători ai instanței.

Cu toate aceastea, autorul sesizării menționează că norma nu reglementează calea ordinară de atac, recursul ordinar, împotriva încheierii judecătorului de instrucție prin care s-a respins plângerea împotriva ordonanței procurorului de prelungire a măsurii preventive, aceasta limitând drepturile și libertățile cetățenilor.

Astfel, lipsa acestor reglementări ai fi în contradicție cu art. 4, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 53, 54 și 119 din Constituție.

Sesizarea a fost depusă după ce Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată o plângere de anulare a ordonanței procurorului de prelungire cu 30 de zile a măsurii preventive de obligare de a nu părăsi țara. Recursul ordinar depus la decizia instanței urmează să fie examinat de Curtea de Apel Chișinău.