Guvernul a desemnat autoritățile responsabile de autorizarea și verificarea producerii și plasării pe piață a produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicații geografice protejate și a specialităților tradiționale garantate. Potrivit unui proiect de hotărâre a Cabinetului de miniștri,  aceste sarcini vor reveni Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și  Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

De la data intrării în vigoare a hotărârii, cele trei autorități, conform domeniilor reglementate și categoriilor de produse specifice:

  • vor elabora și vor aproba, în termen de 6 luni, regulile privind elaborarea și omologarea caietelor de sarcini;
  • vor elabora și vor propune Guvernului, în termen de 6 luni, spre aprobare:

a) regulile generale privind organizarea producerii și comercializării produselor cu denumiri de origine, indicații geografice și a specialităților tradiționale garantate;

b) regulile și principiile generale privind organizarea procedurilor de control și verificare a conformității produselor cu denumiri de origine, indicații geografice și a specialităților tradiționale garantate;

  • vor demara acțiuni de sensibilizare a producătorilor și de promovare a produselor cu denumiri de origine, indicații geografice și a specialităților tradiționale garantate;
  • vor întreprinde acțiuni de identificare a potențialelor produse ce pot fi comercializate sub o indicație geografică sau denumire de origine ori în calitate de specialități tradiționale garantate.