În perioada 5-8 septembrie 2016, la Institutul Naţional al Justiţiei, se va desfășura proba scrisă a examenului de admitere la funcția de procuror și judecător. Candidații vor fi repartizați în șapte grupe și vor susține examenul în două schimburi. Examenul scris este în format electronic și constă în soluționarea a 400 teste-grilă, câte 100 teste-grilă la următoarele discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal. Durata examenului este de trei ore astronomice. Examenele organizate pentru candidații la funcția de judecător și procuror se vor desfășura în conformitate cu Regulamentul de organizare a concursului de admitere la cursurile de formare inițială a judecătorilor și procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei. Numărul de locuri scoase la concursul de admitere se aprobă anual de Consiliul Institutului, coordonat cu Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și Ministerul Justiției. Participantul la concurs are dreptul să conteste rezultatele evaluării examenelor. Contestaţia se depune la comisia pentru examenele de admitere, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor fiecărui examen. Concurenţii urmează să se prezinte la sediul INJ cu buletinul de identitate, cu 30 de minute înainte de începerea examenului. Participanții care nu se află în sală la momentul începerii examenului, pierd dreptul de a mai susține proba scrisă. Perioada de studii pentru noul an academic este de la 1 octombrie 2016 până la 31 martie 2018.