Pe lângă majorarea accizelor la produsele petroliere, ţigări, alcool şi automobile, începând cu 2017, dar și implementarea conceptului de Soluţie Fiscală Individuală Anticipată (SFIA), proiectul politicii bugetar fiscale prevede revizuirea mecanismului de impozitare a creșteri de capital se propune definirea noțiunii „Locuință de bază” în art.5 al Codului fiscal. Concomitent, în vederea eficientizării legislației fiscale, prin asigurarea unei impuneri juste și echitabile a impozitului pe venitul obținut din înstrăinare activelor de capital, precum și înlăturării tuturor neclarităților existente la aplicarea normelor date se propune revederea conceptului de determinare a sumei creșterii de capital în scopul impozitării. Astfel, noul concept prevede:
  • acordarea scutirii la impozitarea venitului obținut din înstrăinarea locuinței de bază;
  • definirea clară a criteriilor de determinare a locuinței de bază;
  • stabilirea expres în lege a subiecților creşterii sau pierderilor de capital;
  • revizuirea tipurilor activelor de capital;
  • stabilirea modului de determinare și confirmare a bazei valorice a activelor de capital în dependență de modul de dobândire a acestor active etc.
Totodată, pentru asigurarea unui tratament echitabil față de persoanele fizice care dețin bunuri imobile create cu forțe proprii şi nu dispun de documente confirmative aferente cheltuielilor suportate pentru construcția bunurilor imobiliare, noul concept prevede acordarea dreptului persoanei fizice de a utiliza drept bază valorică valoarea estimată de organele cadastrale teritoriale la momentul înstrăinării bunurilor, după cum urmează:
  • 100% din valoarea estimată de organele cadastrale teritoriale la data de 31 decembrie 2003 – pentru bunurile  dobândite până la 1 ianuarie 2004;
  • 75% din valoarea estimată de organele cadastrale teritoriale la data de 31 decembrie 2006 – pentru bunurile  dobândite până la 1 ianuarie 2007;
  • 50% din valoarea estimată de organele cadastrale teritoriale la data de 31 decembrie 2016 – pentru bunurile  dobândite până la 1 ianuarie 2017.
S-au luat drept reper anii 2004 și 2007, pentru că anume în această perioadă au avut loc fluctuații masive pe piața bunurilor imobile, dar și pentru că a demarat evaluarea acestora de către organele cadastrale. De asemenea, se propune ca dreptul de deducere a pierderilor ce excede creșterea de capital într-o altă perioadă fiscală să fie acordat numai agenților economici. Astăzi este ultima zi de consultare a proiectului de lege. Temeiurile inițierii procesului de elaborare a acestuia derivă din necesitatea perfecționării și ajustării politicii și legislației fiscale și vamale la evoluția proceselor economice și sociale atât la nivel național, cât și internațional.