Curtea Constituțională (CCM) a declarat neconstituțională privarea mamelor fără loc de muncă, care au demisionat în timpul sarcinii, de indemnizația de maternitate. Potrivit unui comunicat al Curții, prevederile privind indemnizațiile pentru incapacitate de temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, tratează difert categoriile de mame în perioada pre și post natală. În argumentarea CCM, se menționează că aceste condiții creează o atitudine inechitabilă între soțiile care nu au lucrat deloc și cele care au lucrat partial în ultimele nouă luni premergătoare concediul de maternitate. Chiar dacă, în ziua nașterii, cele două categorii de mame au aceleași statul, de persoane întreținute, legislația prevede remunerare social doar pentru soțiile somere pe durata celor nouă luni de sarcină. Curtea a subliniat că tratamentul diferențiat instituit pentru obținerea indemnizației de maternitate fără o justificare obiectivă și rezonabilă este contrar prevederilor Constituției cu privire la Egalitate, Dreptul la asistență și protecție socială și Protecția Familiei. Sesizarea a fost depusă la CCM în cadrul unei excepții de neconstituționalitate de către reprezentantul reclamantei, Ipatii Denis, în cadrul unui litigiu care se află pe rolul Judecătoriei Chișinău, sectorul Centru.