Prevederile Regulamentul privind restituirea accizelor intră în vigoare mâine, 21 aprilie, odată cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial. Prin urmare, agenții economici vor putea solicita restituirea accizelor, în urma unor controale tematice sau totale, care vor fi efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat. Executarea cererii se va face în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. Astfel, 30 de zile dintre acestea sunt destinate efectuării controlului fiscal și adoptării deciziei de restituire, 7 zile sunt pentru întocmirea documentelor de plată și transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, iar celelalte 8 zile pentru efectuarea restituirii. Potrivit documentului, agenții economici vor putea solicita restituirea accizelor în cazul:
 • scoaterii de pe teritoriul vamal al produselor rezultate din prelucrare, în cazul achitării accizelor la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal și plasarea acestora în regim vamal de perfecționare activă;
 • scoaterii de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
 • plasării sub destinația vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
 • plasării sub destinația vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
 • livrării mărfurilor pentru alimentarea aeronavelor;
 • exportului în mod independent sau în baza contractului de comision al mărfurilor supuse accizelor de producție proprie, plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free, plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere;
 • exportului mărfurilor supuse accizelor, prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, efectuat de către subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision;
 • procurării de către agenții economici a mărfurilor din tipul benzoli și toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili și care sunt utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor.
Potrivit Regulamentului, sumele accizelor care urmează să fie restituite se vor determina în felul următor:
 • se determină sumele accizelor achitate la buget pentru mărfurile supuse accizelor, inclusiv la import, în limita cantității materiei prime utilizate la producerea și/sau prelucrarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor, livrate în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea;
 • din suma accizelor, în limitele restanțelor contribuabilului față de buget, la cerere se va efectua stingerea restanțelor, cu excepția obligațiunilor fiscal administrate de organele vamale;
 • suma accizelor, care poate fi transferată la contul bancar al agentului economic, se determină ca diferență dintre suma accizelor stabilită și cea trecută în contul stingerii restanțelor plătitorului față de buget la alte impozite și taxe.