Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va avea dreptul de a reține făptuitorul, în cazul constatării unor infracțiuni, și va putea ridica corpurile delicte. La fel, instituția va putea solicita informațiile și documentele necesare pentru constatarea infracțiunilor, va putea cita persoanele și va evalua pagubele. Prevederile se regăsesc în proiectul Regulamentului privind activitatea Serviciului Fiscal de Stat, care va fi discutat, mâine, la ședința Guvernului. Potrivit Regulamenului, Serviciul Fiscal va avea dreptul să efectueze acțiuni care nu suferă amânare, cu întocmirea proceselor-verbale în care se consemnează acțiuni efectuate și circumstanțele elucidate în vederea constatării infracțiunilor, în limitele normelor de procedură penală. La fel, SFS va coopera cu instituțiile cu atribuții similare în alte state și va stabili identitatea administratorilor unităților controlate, precum și a oricăror persoane implicate. Mai mult, SFS va avea posibilitatea să ridice documente, dispozitive și sisteme pentru înregistrarea operațiunilor în numerar, dar și sisteme informaționale/computerizate de evidență. La fel, SFS va participa, cu personalul său, la acțiunile de constatare a activităților ilicite, care generează modalități de evitarea a plăților către buget. Potrivit documentului, SFS va fi învestit cu următoarele drepturi generale: • să efectueze controale în privința respectării legislației fiscale:
  • să ceară și să primească de la orice persoană informații, date, documente;
  • să efectueze vizite fiscale;
  • să deschidă, să examineze și să sigileze încăperile de producție, depozitele, spațiile comerciale etc.;
  • să aibă acces la sistemul electronic de evidență al contribuabilului;
  • să verifice autenticitatea datelor din documentele de evidență și din dările de seamă fiscale ale contribuabilului;
  • să constate încălcările fiscale și să aplice măsuri de asigurare, de executare silită sau de răspundere.
La fel, SFS va avea posibilitatea să pornească acțiuni împotriva contribuabililor în instanțele de judecată privind:
  • anularea unor tranzacții și încasarea mijloacelor obținute din tranzacții;
  • anularea înregistrării întreprinderii, organizației, în cazzul încălcării modului stabilit de fondare a acestora;
  • lichidarea întreprinderii sau a organizației.
Totodată, Serviciul Fiscal va avea dreptul să ceară și să verifice înlăturarea legislației fiscale și să aplice măsuri de constrângere sau să citeze contribuabilii pentru a da explicații. Amintim că, începând cu 1 aprilie, și-a început activitatea Serviciul Fiscal de Stat, creat prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și absorbția celor 35 de inspectorate fiscale terioriale. Despre reforma instituției și cum va funcționa aceasta a vorbit și șeful instituției, Serghei Pușcuța, într-un interviu pentru BizLaw.