Astăzi a fost lansată cartea ”Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova”. Conținutul lucrării analizează hotărârile propriu-zise ale Curţii Europene versus Republica Moldova. Cartea este destinată judecătorilor, procurorilor, avocaților, dar și mediului academic. Inițiatorul comentariului este președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. ”Ideea de a face acest studiu mi-a apărut încă pe timpul când lucram la Strasbourg. Ne bucurăm de faptul că am reușit să realizăm acest deziderat, care sunt sigur că va avea un impact pozitiv în societate. Comentariul este dedicat tuturor juriștilor, dar în primul rând judecătorilor, procurorilor, avocaților, mediului academic. Orice jurist, care va citi cu seriozitate cartea, va avea posibilitatea să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul teoriei Convenției europene, dar și jurisprudenței de la Strasbourg. Sper că acest studiu să dea un plusvaloare pentru fiecare jurist”, a menționat președintele CSJ. Coordonatorii ediţiei sunt Mihai Poalelungi, președintele CSJ, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, formator INJ, și Diana Scobioală, directorul Institutului Național al Justiției, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, formator INJ. Printre autori mai sunt formatorii INJ: Olga Dorul, Alexandra Nica, Lilia Grimalschi și Stas Splavnic. ”Este un manual care vine să ghideze orice actor din domeniul justiției, atunci când se confruntă cu o problemă particulară la aplicarea Convenției europene. Autorii n-au făcut copy-paste la hotărâri, ci au le-au analizat. Am scos în evidență raționamentele Curții, pe ce s-au bazat acești judecători atunci când au luat o decizie. Curtea Europeană nu stabilește metode bătute în cuie. Fiecare speță este individuală. Este foarte important de corelat faptele cu raționamentele Curții. Autorii vin cu recomandări pentru a evita anumite situații”, a afirmat Diana Scobioală. Potrivit președintelui Curții Constituționale, Tudor Panțâru: ”Republica Moldova nu își poate permite luxul de a rămâne ancorată în mentalitatea juridică a trecutului sovietic. Fără respectarea preeminenţei dreptului și a principiului garantării drepturilor fundamentale nu sunt posibile progresul economic și bunăstarea societăţii. Tot așa cum fără schimbarea mentalităţii judecătorilor nu se poate vorbi, în fond, despre reformele judiciare. Valorile Convenţiei trebuie să constituie primul punct, prima idee din crezul judecătorilor”. ”Este o lucrare care va contribui la îmbunătățirea imaginii sistemului judecătoresc în țara noastră. Să ne înarmăm cu răbdare, să citim acest comentariu, iar la Curte să avem cât mai puține hotărâri de condamnare a Republicii Moldova. Cei, cărora le este destinată această carte, să o studieze și să o aplice în practică”, a subliniat președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Mircea Roșioru. Structura comentariului Ca și structură, comentariul respectă ordinea redacţională a Convenţiei europene, fiecare articol fiind cercetat în măsura în care a fost în vizorul Curţii cu ocazia vreunei cereri adresate contra Republicii Moldova. Prin urmare, în lucrare au fost comentate 196 de hotărâri și 40 de decizii adoptate de Curte pâna la data de 31 decembrie 2015. La fel, în lucrare se regăsesc precedentele Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa altor state în măsura în care ele sunt pertinente contextului sau cu referire la acele articole din Convenţie asupra cărora Curtea încă nu s-a pronunţat, din fericire, în privinţa Moldovei. Mai exact, cercetarea vizează un obiectiv preventiv pentru a evita o eventuală încălcare incompatibilă cu aquis-ul jurisprudenţial al Curţii și pentru a familiariza justiţiarul din Moldova cu cele mai recente dezvoltări jurisprudenţiale. Autorii comentariului au punctat în ce măsură principiile generale dezvoltate de Curte pe marginea fiecărui articol au fost aplicabile unei speţe concrete contra Moldovei. ”Justiţiarul naţional ar trebui să fie cel care primul acordă tonalităţile acestui instrument, dar, totodată, și primul să respecte tonalitatea furnizată de la Strasbourg”, se menționează în Introducerea lucrării. Lucrarea ”Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova” a fost editată cu suportul financiar al Consiliului Europei.