Înmatricularea autoturismelor în țară se va face mai simplu. Proprietarii mașinilor nu vor mai trebui să prezinte asigurarea mașinii, deoarece reprezentanții de la Registru vor putea verifica în baza de date, dacă actul a fost perfectat. Hotărârea de Guvern, care vine cu prevederi clare în privința condițiilor și criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească un autovehicul, pentru a fi înmatriculat în Moldova. Documentul intră în vigoare din momentul creării condițiilor necesare pentru punerea în circulație a certificatelor de înmatriculare de tip nou, dar nu mai târziu de data de 1 martie 2018. Potrivit documentului, prevederile anexei 2, din hotărârea Guvernului cu privire la ”Reorganizarea sistemului informațional automatizat de căutare ”Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor și introducerea testării autovehiculelor și remorcilor acestora”, au fost revizuite și expuse într-o nouă redacție. Documentul prevede criterii de clasificare a vehiculelor, tipurilor de vehicule și de caroserie. Acestea vor fi incluse în pașaportul tehnic. Clasificarea după categorii nu există în prezent. Prin urmare, vehiculele vor fi clasificate:
 • Categoria L –  vehicule motorizate cu două, trei sau patru roți;
 • Categoria M – autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul persoanelor și bagajele acestora;
 • Categoria N – autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor;
 • Categoria O – remorci concepute și construite pentru transportul mărfurilor sau al persoanelor, precum și pentru cazarea persoanelor.
Vehiculele clasificate după categorii vor avea și subcategorii, în funcție de mai multe criterii. La fel, documentul definește și tipurile de caroserie. Acestea se vor indica prin intermediul codurilor. Până acum au existat doar niște noțiuni generale la acest subiect. În cazul înmatriculării temporare, aceasta se va face în cazul vehiculelor care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară. Actele şi numerele de înmatriculare naţionale se predau spre păstrare în subdiviziunile competente să efectueze înmatricularea şi se restituie ulterior la radierea lor din evidenţă Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează în baza următoarelor documente:
 • cererea solicitantului;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia; documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, în original și în copie;
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • procura, după caz;
 • raportul de identificare a vehiculului;
 • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației.
În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se va efectua în baza următoarelor documente:
 • cererea noului proprietar sau, după caz, a mandatarului;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia; certificatul de înmatriculare al fostului proprietar;
 • plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardului SM 122:2014 sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare;
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • procura, după caz;
 • raportul de identificare a vehiculului;
 • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz;
 • cererea depusă de fostul proprietar în cazul solicitării transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.
Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în urma modificării unor date înscrise în acesta se va face în baza următoarelor documente:
 • cererea solicitantului;
 • certificatul de înmatriculare;
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • actele care confirmă legalitatea modificărilor solicitate a datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, după caz;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia; raportul de identificare a vehiculului;
 • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz.