Procuratura Anticorupţie solicită de la trei magistrați aproape un milion de lei, pentru repararea prejudiciului statului, într-un dosar pierdut la CtEDO. Este vorba de Sergiu Arnăut, Gheorghe Creţu şi Domnica Manole. Procuratura Anticorupție a depus cerere de chemare în judecată, intervenient accesoriu Ministerul Finanțelor, privind încasarea în ordine de regres a prejudiciului cauzat statului. În motivarea acțiunii, reclamantul a invocat acțiunile judecătorilor în cadrul unui proces, în urma cărora un caz a ajuns să fie judecat la CtEDO. Mai exact, în motivare se spune că cei trei judecători ar fi acceptat un apel tardiv depus de un agent economic, iar dosarul a fost trimis la reexaminare. Din acest motiv, dosarul a ajuns la CtEDO, iar, ulterior, printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție, statul a transferat părții reclamante la CtEDO aproape 800 de mii de lei, pentru că i-au fost încălcate drepturile. Este vorba de cazul Chiriac vs. Moldova. În motivare se mai spune că statul a reparat prejudiciul cauzat în urma acțiunilor judecătorilor de la Curtea de Apel, prin admiterea apelului depus tardiv. Prin hotărârea Judecătoriei sectorului Râșcani, acțiunea a fost respinsă. Procuratura Generală a declarat apel, solicitând casarea acesteia și emiterea unei decizii de admitere a cererii. Ulterior, și Ministerul Finanțelor, dar și Guvernul au depus apel cu aceeași solicitare. Curtea Supremă de Justiție a decis strămutarea cauzei pentru examinare la Curtea de Apel Bălți. În urma examinării cauzei, instanța de apel a decis să mențină hotărârea instanței de fond. Decizia este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni. Amintim că, acum câteva zile, cinci ex-judecători de la Curtea Supremă de Justiție și mama fostei ministre a Sănătății au câștigat procesul de judecată intentat de Ministerul Justiției, pentru încasare în acțiune de regres a despăgubirilor achitate de Republica Moldova la CEDO, în procesul Radu contra Moldovei, pierdut în 2014. La 18 octombrie, La 18 octombrie, CSJ a dat dreptate judecătorilor. În motivarea deciziei se precizează că ”argumentele invocate în cererea de recurs de Ministerul Justiției sunt similare argumentelor invocate atât în prima instanță, cât și în instanța de apel și sunt expuse asupra circumstanțelor de fapt și nu de drept, cărora instanța de apel le-a dat o apreciere corectă, având la bază cumulul de dovezi administrate în cadrul dezbaterilor judiciare”.