O șoferiță s-a ales cu amendă din partea inspectorilor de patrulare, pe motiv că geamurile de la portierele din față ale mașinii ar fi umbrite. Femeia a contestat amenda, invocând mai multe încălcări procedurale ale polițiștilor și a reușit să anuleze procesul-verbal cu privire la contravenție. Inspectorii de patrulare au întocmit proces-verbal pentru contravenția de la art. 228 alin. (7) din Codul contravențional, pe motiv că a încălcat prevederile pct. 122 (6) lit. e) al Regulamentului Circulației Rutiere. În momentul întocmirii procesului-verbal, aceasta a obiectat, menționând că nu este de acord. Șoferița a depus contestație, motivând că a fost oprită de un echipaj al Inspectoratului Naţional de Patrulare, care i-a solicitat să-i prezinte actele. La întrebarea acesteia de ce a fost somată să oprească, poliţistul a afirmat cu încredere că geamurile sunt umbrite. Șoferița i-a explicat agentului că nu poate şti dacă geamurile sunt umbrite ori nu, deoarece maşina aparţine soţului. Inspectorul i-a aplicat amendă şi a plecat, se mai spune în motivare. Șoferița a mai indicat că agentul de circulaţie nu i-a cerut Raportul de inspecţie tehnică a maşinii, pentru a verifica dacă este valabil. În motivare se spune că raportul atestă faptul că autovehiculul a trecut procedura de inspecţie tehnică de stat, aşa cum prevede Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere şi nu au fost depistate abateri de la Regulamentul Circulaţiei Rutiere, care să pună în pericol desfăşurarea traficului rutier. La fel, femeia a mai precizat că orice vehicul utilizează prezumţia de conformitate, dacă în procesul de inspecţie tehnică nu este posibil de determinat că cel puţin unul dintre parametri nu corespunde normelor tehnice, atunci astfel de vehicul se consideră tehnic bun. Astfel, poliţistul dispunea de mai multe metode legale, prin care urma să probeze încălcarea comisă, însă acesta s-a bazat doar pe convingerile proprii, fară să ateste prezenţa aşa-zisei abateri tehnice, stipulată în Regulamentul Circulaţiei Rutiere, la pct. 122 (6) lit. e). La fel, potrivit copiei procesului verbal, câmpul marcat “Mijloace tehnice speciale de constatare” a rămas necompletat. Șoferița a solicitat anularea procesului-verbal cu privire la contravenție și încetarea procesului contravențional cu returnarea plăcuțelor de înmatriculare ridicate. În ședință de judecată, petiționara a susținut integral contestația cu toate motivele indicate în aceasta. Suplimentar, a explicat instanței că agentul constatator nu a prezentat un utilaj pentru probarea opacității. Mai mult, aceasta nu i-a solicitat raportul tehnic, ceea ce reprezintă un act, o dovadă că a trecut testarea și îi este permisă circulația cu autovehiculul. La fel, a indicat că pe versoul procesului-verbal cu privire la contravenție nu au fost indicate conturile bancare pentru achitarea sancțiunii și nici măcar nu a fost întocmit în prezența sa. Reprezentantul agentului constatator a invocat, însă, că la testarea tehnică a automobilului nu se verifică dacă geamurile sunt umbrite. Cu referire la faptul că nu sunt indicate conturile bancare pe procesul-verbal cu privire la contravenție, agentul a explicat că toți cunosc că amenda aplicată poate fi achitată la orice terminal de plată a amenzilor, la orice bancă, la orice oficiu poștal, unde nu se solicită niciun cont bancar pentru plata amenzii. Acesta a invocat că femeia are drept scop eschivarea de la răspunderea contravențională, iar faptul că geamul era umbrit putea fi observat vizibil și agentul avea certificat de competență pentru a verifica opacitatea geamurilor. Totuși, instanța de judecată a precizat că agentul constatator nu a întreprins măsurile pentru probarea vinovăției contravenientului, și anume examinării corecte a cazului şi administrării de probe care ar fi demostrat vinovăția contravenientului. La fel, agentul constatator nu a constatat faptele și nu are probe care pot servi drept temei pentru aplicarea sancțiunii. Prin urmare, instanța de fond a decis să anuleze procesul-verbal și să înceteze procesul contravențional. Hotărârea este cu drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău.