Anul trecut nouă procurori au fost demiși în baza deciziilor Colegiului de disciplină şi etică al procurorilor. Președintele Colegiului, Nicolae Chitoroagă, a prezentat astăzi Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) raportul anual de activitate. Potrivit acestuia, pe parcursul anului 2017, Colegiul a decis să sancționeze cu avertisment 15 acuzatori de stat, iar 12 au primit mustrare. Totodată, în 14 cazuri procedurile disciplinare au fost încetate. Cea mai severă sancțiune disciplinară, adică eliberarea din funcție, a fost dispusă în privința a nouă procurori. Nicolae Chitoroagă a mai declarat că 31 de decizii ale Colegiului au fost contestate. Astfel, în urma examinării contestațiilor în cinci cazuri pedeapsa a fost înăsprită, iar în alte cinci - atenuată. Potrivit Legii cu privire la Procuratură, constituie abatere disciplinară:
 • îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu;
 • neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept;
 • imixtiunea ilegală în activitatea unui alt procuror sau intervențiile de orice natură pe lângă autorități, instituții sau funcționari pentru soluționarea oricărei chestiuni;
 • împiedicarea intenționată, prin orice mijloace, a activității Inspecției procurorilor;
 • încălcarea gravă a legii;
 • atitudinea nedemnă, manifestări sau mod de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al procurorilor;
 • încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale.
În funcție de gravitatea abaterilor și în condițiile legii, procurorului i se aplică, prin hotărârea Colegiului de disciplină şi etică, următoarele sancțiuni disciplinare:
 • avertisment;
 • mustrare;
 • reducere a salariului;
 • retrogradare din funcție;
 • eliberare din funcția de procuror.
Legea mai prevede că sancțiunea disciplinară se aplică procurorului proporțional cu gravitatea abaterii disciplinare comise și în funcție de circumstanțele personale ale acestuia. Gravitatea abaterii disciplinare este determinată de natura faptei comise și de consecințele produse. Consecințele produse sunt evaluate având în vedere atât efectele asupra persoanelor implicate în activitățile în cadrul cărora s-a comis fapta, cât și efectele asupra imaginii și prestigiului Procuraturii. Termenul de acțiune al sancțiunii disciplinare este de un an de la data aplicării. Comiterea unei abateri disciplinare în perioada de acțiune a sancțiunii disciplinare anterioare, indiferent de tipul abaterii disciplinare comise, constituie circumstanță agravantă și se ia în considerare la stabilirea sancțiunii pentru următoarea abatere disciplinară comisă. În termen de un an de la data aplicării sancțiunii disciplinare, procurorul nu poate fi promovat și nu poate beneficia de nicio măsură de încurajare.