Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis convocarea ședinței ordinare a Adunării Generale a Judecătorilor în data de 1 martie, iar recent a publicat și ordinea de zi a evenimentului.

Proiectul agendei ședinței ordinare a Adunării Generale a Judecătorilor include următoarele chestiuni:

  • Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii şi a sistemului judecătoresc în anul 2018;
  • Prezentarea Raportului Curţii Supreme de Justiţie privind unificarea practicii judiciare în anul 2018;
  • Diverse.

Adunarea Generală a Judecătorilor este convocată anual în şedinţă ordinară. Adunarea este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a judecătorilor în exerciţiu. Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorităţii simple a judecătorilor prezenţi şi se semnează de către preşedintele şi secretarulşedinţei fiind numerotate în ordine consecutiv. Evenimentul va începe la ora 10:00 și va avea loc la Palatul Republicii.