Formularul IPC18 nu va mai fi obligatoriu pentru agenții economici care nu au angajați și nu înregistrează plăți la buget. O astfel de modificare în domeniul raportării fiscale a fost aprobată de Guvern pentru simplificarea procesului de raportare fiscală.

Formularul respectiv reprezintă darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

Potrivit autorilor inițiativei, acest lucru va permite reducerea costurilor și presiunii administrative asupra mediului de afaceri. Simplificarea procesului este prevăzută de un proiect de modificare a unor acte legislative, aprobat prin asumarea răspunderii de către Guvern la data de 11 februarie.

Proiectul prevede eliminarea obligației de prezentare a formularului IPC18 pentru agenții economici care nu au angajați și nu înregistrează plăți la buget. 

În prezent, agenții economici respectivi depun aceste declarații pe suport de hârtie lunar, lucru care presupune costuri suplimentare pentru deplasarea la subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat. 

Totodată, în baza modificărilor aprobate a fost stabilit termenul de 10 zile lucrătoare pentru prezentarea informației către Serviciul Fiscal aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale. Termenul curge de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal, .

În prezent, agenții economici sunt obligați să prezinte informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din câmpul muncii, ceea ce potrivit autorilor este o povară administrativă majoră asupra contribuabilului, în special pentru contribuabilii mari, care înregistrează frecvent modificarea raporturilor de muncă.

Ministerul Finanțelor anunță că urmează a fi unificată informația ce ține de raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale, eliminându-se dublarea datelor prezentate de către angajatori, precum și diminuarea costurilor suportate atât de angajatori, cât și de organele responsabile pentru procesarea și administrarea informațiilor respective.