Serviciul Fiscal a completat baza generalizată a practicii fiscale cu o explicație referitor la cazurile în care minorii obțin venituri impozabile.

Instituția a explicat cine este responsabil să achite impozitul pe venit, să completeze și să prezinte declarația minorului dacă acesta înregistrează venituri impozabile.

FISC menționează că potrivit art. 26, alin. (1) din Codul civil, capacitatea deplină de exercițiu intervine la vârsta de 18 ani, atunci când persoana devine majoră.

Toate actele juridice pentru și în numele minorilor care încă nu au împlinit 14 ani pot fi încheiate doar de părinte, adoptator sau tutore, în condițiile prevăzute de lege (art. 28, alin. (1) din Codul civil). După împlinirea vîrstei de 14 ani, minorul poate încheia acte juridice cu încuviințarea părintelui, adoptatorului sau curatorului, iar în unele cazuri și cu încuviințarea autorității tutelare (art, 27, alin. (1) din Codul civil).

Totodată, potrivit art. 30, alin. (1) din Codul civil, operațiunile de încasare, de plată și de administrare a banilor, effectuate în numele minorului care nu are capacitate deplină de exercițiu se fac exclusiv prin contul deschis pe numele minorului, dacă legea nu prevede excepții pentru anumite categorii de plăți.

Astfel, dacă minorul a înregistrat venit impozabil, Declarația cu privire la impozitul pe venit urmează a fi prezentată de către unul din părinți, adoptator sau tutore. Totodată, achitarea impozitului în numele minorului se va efectua exclusive prin contul deschis pe numele acestuia.