Autor: Irina Barbu, șef dezvoltare asigurări facultative, RapidAsig

Ultimul raport prezentat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne oferă date îngrijorătoare în privința incendiilor care au avut loc. Vorbim despre 1.165 de asemenea situații, în urma cărora au decedat 65 persoane – creștere de 35% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017. Dintre acestea, 861 (74%) de incendii s-au produs în sectorul locativ particular. Scopul nu este de vă speria cu aceste cifre, ci pentru a trage un semnal de alarmă. Sunt incidente care, în unele cazuri nu pot fi prevenite, însă pagubele produse pot fi acoperite dacă aveți locuința asigurată.

Care sunt cele mai frecvente cauze ale incendiilor?

Datele oferite de către autorități spun că acestea au loc din următoarele cauze:

 • incendiere intenționată (195 incendii);
 • scurtcircuit (167 incendii);
 • imprudența în timpul fumatului (144 incendii);
 • nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și canalelor de evacuare a fumului (121 incendii).

Cifrele prezentate mai sus au scopul de a informa cetăţenii despre importanţa asigurării bunurilor pe care le deţin, deoarece aceasta oferă confortul financiar în cazul producerii unor evenimente neprevăzute, a căror consecinţe sunt foarte costisitoare. Cu părere de rău, obişnuinţa de a procura o asigurare care nu este impusă în mod obligatoriu, cum ar fi asigurarea locuinţei, se formează abia după producerea unor situaţii neprevăzute ce necesită cheltuieli semnificative. 

Spre deosebire de legislaţia din România, unde din anul 2010 funcţionează legea cu privire la asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale, în Republica Moldova nu există o lege care ar impune acest tip de asigurare. Există o singură situaţie în care proprietarul bunului imobil este obligat să deţină o asemenea poliţă de asigurare, şi anume la încheierii unui contract de ipotecă. În acest caz legea stabileşte următoarele: ”(1) Debitorul ipotecar este obligat să asigure obiectul ipotecii în beneficiul creditorului ipotecar, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită. Creditorul ipotecar poate asigura bunul ipotecat pe cheltuiala debitorului ipotecar dacă bunul nu a fost asigurat de debitorul ipotecar. ” (legea nr.122, cu privire la ipotecă, Art.22, aliniatul 1.)

Deşi nu există o lege care ar impune asigurarea locuinţei şi bunurilor casnice, dacă nu sunt gajate la bancă sau procurate în ipotecă, situaţiile neprevăzute în viaţa de zi cu zi presupun că ar trebui măcar să ne informăm mai mult despre acest tip de asigurare.

Asigurătorii din Republica Moldova vin către client cu un produs complex, care acoperă pe lângă riscurile de asigurare a bunurilor imobile şi mobile, riscuri auxiliare cum ar fi: asigurarea benevolă de accidente şi asigurarea de răspundere civilă faţă de terţe persoane (de exemplu: vecini).

În baza asigurării clasice de bunuri pot fi asigurate nu doar clădirile cu destinaţia de locuinţă, ci şi alte construcţii din gospodărie:

 • case, vile, cabane sau alte construcţii destinate locuirii permanente (case de vacanţă), apartamente din blocurile de locuinţe;
 • anexele din gospodărie (garaj interior, piscina interioară, sauna, etc.);
 • alte construcţii (magazie, piscina exterioară, garaj exterior etc.).

La bunurile mobile se referă:

 • aparatura electrocasnică, electronică, tehnica de calcul;
 • mobilierul;
 • îmbrăcăminte, încalţăminte, obiecte de marochinerie;
 • bunuri de uz casnic şi gospodaresc;
 • mijloace de transport neînmatriculabile, unelte agricole, materiale de construcţie;
 • instalaţii fixe care asigură funcţionarea generală a clădirii (centrala termică, instalaţia de climatizare, etc.)

Riscurile de care  poate fi asigurat proprietarul bunului în baza poliţei de asigurare:

 • Riscuri de bază:
  • incendiu, trăsnet, explozie, 
  • căderea sau prăbuşirea unui aparat de zbor, a părţilor sale sau a încărcăturii acestuia, precum şi a altor corpuri;
  • calamităţi naturale: cutremur, inundaţie si prăbuşire sau alunecare de teren;
  • orice fenomene meteo periculoase, dar şi daune provocate de vandalism, revolte, coliziunea unui autoturism etc.
  • asigurarea clădirilor în construcţie / clădirilor la care se execută lucrări de extindere, etc.
 • Riscuri auxiliare:
  • asigurarea răspunderii faţă de terţe persoane;
  • asigurarea benevolă de accidente a membrilor familie.

Aşadar, dacă ar fi să răspundem la întrebarea ”De ce avem nevoie de o asigurare complexă a locuinței?” răspunsul ar fi: deoarece ”casa” este nu doar cea mai importantă investiţie a fiecărui dintre noi, dar şi căminul care oferă siguranţa familiilor noastre. 

Procurând poliţa de asigurare complexă a bunurilor, nu trebuie să ne facem griji de faptul că într-o bună zi va trebui să reconstruim căminul nostru de la zero, deoarece compania de asigurări se va preocupa de toate cheltuielile în cazul situaţiilor neprevăzute.

Care este procedura de încheiere a unei asemenea asigurări? 

Pentru perfectarea unei poliţe de asigurare complexă a locuinţei, clientul va depune o cerere completată cu privire la obiectul asigurat, anexând lista bunurilor casnice, câteva poze a bunului asigurat, precum şi ultimul raport de evaluare al bunului (după caz). Contractul se încheie pentru o perioada de 12 luni.

Ce facem dacă se produce riscul asigurat?

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să chemaţi organele competente (poliţia, pompierii) şi să cereţi întocmirea procesului-verbal. De asemenea, informaţi compania de asigurări despre survenirea cazului asigurat, în limitele de timp stabilite în contract (de regulă, nu mai târziu de 3-4 zile).

Întocmiţi o cerere, către compania de asigurări, cu indicarea exactă a locului, timpului şi condiţiilor în care a avut loc cazul asigurat. De asemenea, va fi necesară enumerarea tuturor bunurilor distruse sau deteriorate, anexând poliţa de asigurare, bonul fiscal sau alt document ce atestă achitarea asigurării şi actul de constatare a survenirii cazului asigurat.

Aşteptaţi venirea comisarului de avarie. El va verifica dacă evenimentul produs este un caz asigurat, va stabili mărimea pagubei, a despăgubirilor ce trebuie achitate şi va întocmi actul de constatare a pagubelor. Actul trebuie întocmit în interiorul termenului expres stabilit, calculat începând cu ziua primirii cererii de către asigurător.

Condiţiile şi termenele de informare, cu privire la survenirea cazului asigurat, diferă de la o companie la alta. De aceea, vă recomandăm să vă documentaţi din timp cu privire la toate detaliile contractului, pentru evitarea ulterioară a situaţiilor incerte la plata despăgubirilor. Mai multe detalii pe www.rapidasig.md.