Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune, prin intermediul proiectului de Lege privind activitatea de asigurare și reasigurare, mai multe noutăți în ceia ce privește acționarii și capitalul minim necesar pentru funcționarea unei companii de asigurări.

Autorii inițiativei susțin că, ținând seama de particularitățile pieței de asigurări (în parte ce ține în special de acționarii semnificativi/beneficiarii efectivi) și de dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte, spre exemplu, sancţionarea unor fapte ale conducerii şi acţionariatului unor societăţi de asigurare, în proiectul de lege au fost introduse şi o serie de propuneri menite să elimine aceste deficienţe. Asemenea propuneri nu contravin regimului Solvabilitate II, ci ele completează atribuţiile CNPF în vederea exercitării corespunzătoare a prerogativelor sale de supraveghere.

Totodată, proiectul de Lege stabilește cerința de capital minim (realizabilă etapizat: la un an -  50% din capitalul minim prevăzut,  la 2 ani - 75% , la 3 ani – 100%) reprezentată de capitalul propriu al societății de asigurare și/sau reasigurare, care constituie cel puțin (pragul absolut):

a)       echivalentul în lei a 2.200.000 euro pentru societățile de asigurare care desfășoară activitate de asigurare generală și nu cad sub incidența lit.b);

b)      echivalentul în lei a 3.200.000 euro pentru societățile de asigurare care desfășoară activitate de asigurare generală care subscriu integral sau parțial riscurile din clasele de asigurare 10-15 prevăzute în Anexa proiectului;

c)       echivalentul în lei a 3.200.000 euro pentru societățile de asigurare care desfășoară activitate de asigurări de viață;

d)      echivalentul în lei a 3.200.000 euro pentru societățile care desfășoară activitate de  reasigurare exclusivă;

e)       echivalentul în lei a 5.400.000 euro pentru societățile de asigurare și/sau reasigurare care desfășoară activitate simultană de asigurări generale și de asigurări de viață.