Agenția Proprietății Publice a semnat, în numele Guvernului, antecontractul cu investitorii care și-au anunțat intenția de a procura acțiunile nou emise ale B.C. Moldindconbank S.A. Este vorba de achiziționarea a 63,89 la sută din acțiunile băncii comerciale în privința cărora sunt interesate ”DOVERIE UNITED-HOLDING AD”. Antecontractul prevede anumiți termeni şi condiții în baza cărora investitorii potențiali sunt gata să cumpere acțiunile băncii de la stat, precum şi anumite responsabilități pe care şi le asumă ambele părți, responsabilitatea statului fiind limitată la normele stabilite de art. 541 al Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice. 

Agenția Proprietății Publice va iniția cumpărarea acțiunilor de la instituția bancară, ca ulterior să le expună spre vânzare pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare, ca pachet unic, acțiunile nou emise de bancă, la prețul inițial de vânzare format din prețul de cumpărare a acțiunilor nou emise de bancă, plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni. Atât potențialul investitor, care a semnat antecontractul, cât și alți potențiali achizitori calificați vor participa la licitație în condiții egale.

Amintim că, în data de 22 ianuarie, Banca Națională a Moldovei a anunțat că  aprobat hotărârea privind permisiunea prealabilă pentru achiziționarea de către ”DOVERIE UNITED-HOLDING AD” a pachetului de acțiuni în mărime de 63,89 la sută din acțiunile BC ”Moldindconbank” S.A.

BNM a precizat că ”DOVERIE UNITED-HOLDING AD” se prezintă a fi una dintre cele mai importante companii din Bulgaria. A fost înființată în anul 1996 ca un fond de privatizare cu un portofoliu de participații în peste 20 de întreprinderi din diverse domenii economice, care activează în mai multe țări din regiune.

În data de 30 ianuarie, Guvernul a alocat peste 764 milioane de lei pentru cumpărarea acțiunilor nou emise de banca de importanță sistemică B.C. ”Moldindconbank” S.A  

În anul 2016, Banca Națională a Moldovei a constatat nerespectarea din partea unor acționari ai băncii B.C. ”Moldindconbank” S.A. a cadrului legal aferent activității bancare. Atunci, prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a fost constatată acțiunea concertată în raport cu banca a unui grup de acționari, care au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea Băncii Naționale a Moldovei. Acționarii respectivi au fost obligați să înstrăineze acțiunile aferente într-un termen de trei luni, fapt care nu a fost realizat.

Acest lucru a condiționat anularea acțiunilor deținute de vechii acționari, emiterea unor noi acțiuni şi expunerea acestora pentru vânzare pe piața reglementată. Procedura de anulare, emitere și vânzare a participațiilor deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul băncilor se efectuează conform prevederilor Legii privind activitatea băncilor și Legii privind piața de capital. Astfel, în data 19 ianuarie 2018, organul executiv al băncii B.C. ”Moldindconbank” S.A. a dispus anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni de aceeași clasă, valoare şi în același număr, şi expunerea acestora spre vânzare. 

În urma emiterii de noi acțiuni, în data de 17 aprilie 2018, 17 iulie 2018 şi 18 octombrie 2018, B.C. ”Moldindconbank” S.A. a asigurat expunerea la vânzare a acestora prin licitație cu strigare pe piața reglementată a Bursei de Valori. Ultima licitație la Bursa de Valori a fost organizată în perioada 3 – 18 ianuarie 2019, dar fără rezultate.